Mat och Klimat

Klimat och demokrati i barnböcker.

Marléne Tamlin, författare.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Marléne Tamlin, som har skrivit barnböcker om klimat och demokrati, intervjuas av Stefan B Nilsson. Marléne har lyckats förklara frågorna så att små barn förstår, samtidigt som många vuxna lär sig något nytt.

- Hur kom Marléne på idén att skriva böcker för barn 3-6 år om klimat och demokrati?
- Har det varit en utmaning att förklara för så pass små barn?
- Vilka reaktioner har hon fått när hon läst högt för barn på bibliotek och förskolor?
- Har barn blivit ledsna över att få veta om klimatet eller har de snarare visat ett positivt engagemang, dvs ser att man kan påverka?
Visited 7 times, 1 visit(s) today

Gilla detta: