Mat och klimat

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar el alto a 450px.

Klimat och demokrati i barnböcker.

Marléne Tamlin, författare.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Marléne Tamlin, som har skrivit barnböcker om klimat och demokrati, intervjuas av Stefan B Nilsson. Marléne har lyckats förklara frågorna så att små barn förstår, samtidigt som många vuxna lär sig något nytt.

- Hur kom Marléne på idén att skriva böcker för barn 3-6 år om klimat och demokrati? Har det varit en utmaning att förklara för så pass små barn?

- Vilka reaktioner har hon fått när hon läst högt för barn på bibliotek och förskolor? Har barn blivit ledsna över att få veta om klimatet eller har de snarare visat ett positivt engagemang, dvs ser att man kan påverka?
Visited 1 times, 1 visit(s) today