Mat och Klimat

Vindkraften är billigast och snabbast el att bygga ut.

Anders Wijkman, Vindkraftens klimatnytta.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Vindkraften är billigast och snabbast el att bygga ut. Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta, intervjuas av Stefan B Nilsson.

- Varför är vindkraft den elkälla som är billigast att bygga ut?
- Varför driver näringslivet i Sverige att en kraftig och snabb utbyggnad av vindkraften är viktigast på kort sikt?
- Vilken roll har vindkraften i Sverige för den pågående gröna industrirevolutionen?
- Sprids det mängder av mikroplast från vindkraftverkens rotorblad? (svar: nej, det gör det inte)
- Varför är det viktigt för klimatet att vindkraften i Sverige byggs ut så mycket som möjligt?

(svar: det tränger undan utsläpp från kolkraft i Europa när Sverige exporterar grön el)
Visited 6 times, 4 visit(s) today

Gilla detta: