Mat och Klimat

Batterier en nyckel till minskade utsläpp.

Intervju med Rikard Linde, Grow Sverige.

Batterier en nyckel till minskade utsläpp.

Rikard Linde, Grow Sverige, intervjuas av Stefan B Nilsson.

- Varför är batterier så viktiga för snabb utbyggnad av förnybar el från vindkraft och solenergi?
- Hur fungerar rent konkret batterier tillsammans med vindkraft och solenergi?
- Är priserna på väg ner? Tidigare har väl höga priser på batterier varit något som hållit tillbaka utvecklingen?
- Finns det tillräckligt med metaller som behövs till batterier? Vilka metaller handlar det om?
- Hur stora är miljöproblemen av utvinning av batterier, jämfört med utvinning av olja, gas och kol?
- Utvecklas det nya typer av batterier som behöver mindre metaller, dvs mindre gruvbrytning?
- Hur stor är effektiviteten av el från vindkraft och solenergi, jämfört med olja, gas och kol? - Vad för slags politiska beslut i världen behövs för att utbyggnaden av vindkraft och solenergi ska ske så snabbt som möjligt - dvs minska utsläppen från olja, gas och kol så snabbt som möjligt?

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Gilla detta: