Mat och Klimat

Djurens Rätt vill förbjuda koldioxidbedövning av grisar från 2025

Djurens Rätt uppmanar regeringen att införa ett nationellt förbud mot koldioxidbedövning av grisar från år 2025. Uppmaningen sker tillsammans med intresseorganisationen Eurogroup for Animals som driver frågan nationellt i 26 medlemsländer samt på EU-nivå.

Enligt lag måste grisen bedövas innan den slaktas, och detta görs allt oftare genom att utsätta den för höga koncentrationer koldioxid. Koldioxidbedövning är den metod som används mest frekvent i Europas större slakthus och dominerar fullständigt i länder som Sverige, Tyskland och Danmark.

Metoden har flera kommersiella fördelar: köttkvaliteten anses till exempel vara bättre än vid elektrisk bedövning och gasen är relativt billig. Framförallt är det tidsaspekten som spelar in; det är mycket mer tidseffektivt att bedöva stora mängder gris i grupp än att bedöva dem enskilt med elektriska verktyg. I ett stort slakthus kan upp till 800 grisar slaktas per timme, vilket kan förklara varför tidsaspekten är så viktigt för branschen.

Forskning har dock sedan länge visat att metoden är mycket plågsam för grisen. Det kan ta upp till en minut innan den helt förlorat sitt medvetande och under tiden kvävs den långsamt och upplever kraftig och plågsam irritation i ögon och luftvägar. Grisarna börjar klättra på varandra i buren och hinner uppleva extrem dödsångest och stress. Djurskyddsforskare vid SLU har kritiserat metoden och driver på för ökad forskning kring nya metoder.

Redan 2004 påpekade EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) att den gas som används vid bedövning ska vara icke aversiv och att forskning i syfte att hitta andra bättre gasblandningar bör vara av hög prioritet. En icke-aversiv gas är en gas som till exempel argon, som inte framkallar några plågsamma reaktioner. Problemet är att det än idag inte finns några metoder som enligt branschen är kommersiellt gångbara.

Alternativa metoder går ut på att sänka koldioxidkoncentrationen och tillföra en större del icke-aversiva gaser. Det är dock dyrare och ifrågasätts ur djurskyddssynpunkt eftersom bedövningen blir mindre pålitlig och varar kortare tid. Själva bedövningsprocessen tar också längre tid vilket ses som ett kommersiellt problem. Det finns även forskning som tittar på nya sätt att använda elektrisk bedövning, så kallat Low Atmospheric Pressure Stunning, som orsakar mindre lidande för djuren.

Förslaget som Djurens Rätt och Eurogroup for Animals driver innebär ett förbud mot koldioxidbedövning med höga koncentrationer från 2025. I skrivelsen uppmanar de regeringen att avsätta resurser för att ta fram nya och förbättra befintliga alternativa metoder. Skrivelsen kan även ses som ett sätt att sätta press på branschen så att de intensifierar sin forskning kring samma ändamål.

 

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa