Mat och Klimat

“Bli bifftarian!” - Nya EU-miljoner till köttreklam

Kampanjen ska motbevisa "negativa stereotyper kring nötkött" och peka på köttets positiva hälso- och miljöaspekter (Foto: Humphrey Muleba, Unsplash)

2 december 2020

EU-kommissionen har beslutat att satsa nära 40 miljoner kronor på en ny reklamkampanj för europeiskt nötkött. Detta samtidigt som allt mer forskning tyder på behovet av en minskad köttkonsumtion för att mildra klimatkrisen och förlusten av biologiska mångfald.

Det här med EU-pengar som går till köttreklam är inget nytt i sig. Ni minns säkert fjolårets “Gilla Gris” – en nordisk PR-kampanj som med hjälp av influencers och sociala medier skulle göra fläskkött hett igen bland unga. Kampanjen fick motsvarande 26,9 miljoner kronor i bidrag och nådde ut till 1,39 miljoner människor – en “succé” enligt de som låg bakom projektet. “Gilla gris” går nu in på sitt andra år.

Nu handlar det istället om nötkött. Det är de spanska och belgiska branschorganisationerna som leder det treåriga projekt som nu beviljats €3,6 miljoner i stöd från EU-kommissionen. Kampanjen är del av kommissionens större projekt “Proud of European Beef” [Stolt över europeiskt nötkött], som syftar till att “motbevisa negativa stereotyper kring rött kött”. 

 

Biff som hälsokur?

Vad är då en bifftarian? Enligt Javier Lopez, företrädare för den spanska nötköttsbranschen, är det en person som äter en balanserad kost, med både nötkött och grönsaker. Till sajten Food Navigator säger han att det inte finns något bättre än “högkvalitetsprodukter som nötkött” för att få i sig den näring, de vitaminer och de mineraler som kroppen behöver.

Men det finns mycket som tyder på att rött kött, som nöt eller fläsk, inte är den hälsokost köttbranschen försöker framställa den som – åtminstone inte i de mängder som äts i den rika delen av världen. 

WHO har klassat rött kött som “troligen cancerogent för människor”, vilket innebär att det finns samband mellan konsumtionen och kolorektal cancer, men att det krävs mer forskning kring ämnet. World Cancer Research Fund – WCRF – rekommenderar max tre portioner rött kött i veckan (350-500g) för att minska riskerna. När det kommer till processat kött är bevisen ännu tydligare.

Konsumtionen av köttprodukter per capita i EU ligger på runt 70 kg om året, och har ökat stadigt sedan 2013. Nötkött och fläsk har minskat något medan kyckling ökat kraftigt.

 

Går mot vegströmmen

Kampanjen kommer i en tid då den växtbaserade sektorn ökar explosionsartat i Europa. Allt fler ställer om till flexitarisk eller vegetarisk kost av miljömässiga, hälsomässiga och etiska skäl. FN:s paneler för biologisk mångfald och klimat har båda konstaterat att det krävs en minskad köttkonsumtion för att klara Parisavtalet och motverka förlusten av biologisk mångfald.

Men att bli bifftarian är inte bara positivt för hälsan, enligt företrädarna – det är också bra för miljön. Betesmarkerna är effektiva kolsänkor och motverkar bränder, säger Lopez till Food Navigator. Kampanjen har ett stort fokus på de positiva effekter som småskalig djurhållning kan ha på miljö och biologisk mångfald.

Men av EU:s enorma nötköttssektor på 80 miljoner djur, hålls endast en liten del på gräsmarker med höga naturvärden – en femtedel av nötdjuren och bara en tjugondel av mjölkkorna. Många gräs- och betesmarker brukas och gödslas intensivt, vilket är skadligt för både klimat och miljö.

 

Trenden: Allt mer storskalig köttproduktion

Den europeiska köttbranschen går mot allt mer storskalighet – och det går fort. I Greenpeace rapport “Feeding the Problem” från 2019 visar de hur en allt större del av köttproduktionen sker i de allra största gårdarna med en produktion på en halv miljon euro eller mer. I Belgien har andelen kycklingkött som produceras på dessa gårdar ökat från 27 till 72 procent på tolv år, till exempel.

Rapporten tittar inte på nötköttsproduktion men det är inte långsökt att anta att det följer en liknande trend. I Spanien ökade andelen mjölk från de allra största gårdarna från 3 till 28 procent mellan 2004-2016 och i Danmark från 27 till 83 procent under samma tidsperiod.

Kampanjen har fått skarp kritik från bland annat miljö- och veganorganisationer.

– Det är helt verklighetsfrånvänt. Djurjordbruket är en central orsak till klimatkrisen – i synnerhet nötköttsproduktionen. Det leder till omfattande avskogning och miljöförstörelse när landområden tas i anspråk för bete eller för att odla foder, säger Juliet Gellatley, grundare för den brittiska veganska stiftelsen Viva!, till Euronews.

Köttproduktion tar mycket land i anspråk; enligt Greenpeace rapport används 63 procent av EU:s åkermarker för att producera foder till djurindustrin. 

 

Se även: EU presenterar “Green New Deal” för jordbruket – från gård till gaffel

 

Häromdagen kom siffror från Brasilien som visar att avskogningen i Amazonas i år är den högsta på 12 år. Merparten av denna avskogning kan kopplas till landets växande nötköttsektor.

Bifftarian-kampanjen kommer att spridas på sociala och traditionella medier, samt i “professionella forum”. Man ska bland annat fokusera på den internationella handeln och medverka vid mässor.

– Med den här kampanjen kommer vi kunna berätta sanningen om vår sektor, och minska befolkningens mottaglighet för budskap uppmanar till minskad köttkonsumtion, säger Lopez.

 

Michael Abdi Onsäter

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa