Mat och Klimat

IPCC:
Golfströmmen
kan kollapsa

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

11 april 2023

Den nya sammanfattande rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är som väntat skrämmande läsning, men det var särskilt en mening som fick mig att haja till. Om den kanske allvarligaste klimatkonsekvensen för Sverige.

Det är på sida 19 som IPCC skriver “There is medium confidence that the Atlantic Meridional Overturning Circulation will not collapse abruptly before 2100”.

Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) är de strömmar i Atlanten som för med sig varmt vatten norrut, där Golfströmmen är en viktig del som gör att vi i Norden har ett mycket varmare klimat än Alaska och Sibirien på samma breddgrad.

Skulle detta strömsystem plötsligt kollapsa skulle temperaturen i Sverige sjunka upp till tio grader och en så snabb och stor förändring skulle förstås vara extremt påfrestande för våra ekosystem, redan medan de som föds idag fortfarande lever.

Så vad innebär då “medium confidence”? Det är lättare sagt än gjort att få svar på det. Medium confidence kan i olika sammanhang betyda allt från 50 till 75 procent, men IPCC har en annan skala som används för sannolikheter, så vad menar dom? IPCC själva har väldigt lite resurser att svara på frågor och inte ens klimatexperter verkar veta exakt hur detta ska tolkas.     


Försvagad golfström “mycket trolig”

Så det var först när jag fick svar från klimatprofessor Markku Rummukainen som själv jobbar med IPCC som bilden delvis klarnade. 

När IPCC skriver att ett påstående har en viss “confidence”, så handlar det om hur mycket belägg det finns för påståendet. Om IPCC istället talar om hur “likely” något är, så handlar det om påståendets sannolikhet.

2013 och 2019 angavs sannolikheten för denna plötsliga AMOC-kollaps innan 2100 till very unlikely, vilket för IPCC är 0-10 procent. Men medium confidence visar alltså att man är långt ifrån säker på att detta är rätt bedömning. Sannolikheten för AMOC-kollaps bedöms också vara hela 33-66 procent innan år 2300 i scenarion med fortsatt höga utsläpp. Samtidigt är det very likely (90-100 procent sannolikt) att AMOC kommer fortsätta försvagas det här seklet.

I bästa fall kanske kylan från denna försvagning tar ut värmen från klimatförändringarna i stort i Norden, men eftersom Sverige är en del av världen behöver det inte ge oss mindre problem totalt sett. Dessutom kvarstår ju problemen med ökade temperaturvariationer och extremväder.

De här klimatmodellerna har heller inte hunnit väga in den senaste klimatforskningen, så likt IPCC:s budskap i stort är nog riskerna ännu högre.

“Mordbrand på vårt enda hem”

Sammantaget är kunskapsläget så att forskarna tror att det kommer dröja innan vi bättre vet var gränsen går för när Golfströmmen kollapsar om den gör det. Bedömningen kompliceras också av att det här är ju inte den enda tipping point som vi riskerar överskrida med de utsläpp som redan gjorts. Så hur kommer dessa tipping points påverka varandra? Det vet vi inte.

Däremot vet vi att det i ord blir svårt att varna mer kraftfullt än så här. Till och med FN:s annars så diplomatiska generalsekreterare beskriver de stora klimatutsläppen som en “mordbrand på vårt enda hem” och nu är det “sista chansen” att ställa om. EU-parlamentet har utlyst klimatnödläge, men politiken radikaliseras ju inte alls lika snabbt som retoriken. 

Sammanfattningsvis är det alltså inte troligt, men kan heller inte uteslutas, att dagens barn innan år 2100 kommer att få uppleva att svenska ekosystem plötsligt kollapsar till följd av att golfströmmen kollapsar. Ju högre klimatpåverkan vi orsakar, desto större blir risken. Med business as usual blir risken så hög som 1 på 2 innan år 2300 utifrån dagens IPCC-kunskap. Kanske ännu högre när vi räknar in alla tipping points som exempelvis smältvattnet från Grönland.

I jämförelse framstår det som mer sansat att spela rysk roulette, för om man skjuter pistol mot huvudet med en kula i trumman så är risken “bara” 1 på 6 att man dör. Så för att citera Al Gore: How many bullets? Hur många kulor ska pistolen laddas med? Hur stora risker ska vi ta? Är det rimligt att vara mer rädd för klimatåtgärder än klimatförändringar?  

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

SENASTE NYHETERNA

Visited 69 times, 14 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa