Mat och Klimat

Coop utvecklar ny hållbarhetsdeklaration

Coop har utarbetat ett nytt system för hållbarhetsdeklarationer, där tio hållbarhetskriterier åskådliggörs i ett så kallat spindeldiagram. De utvalda kriterierna är de som tidigare har valts ut inom samarbetsprojektet Hållbar Livsmedelskedja, som startade år 2015, på initiativ av Världsnaturfonden.

10 Hållbarhetskriterier

Projektet består av flera företag från livsmedelssektorn och har till syfte att uppmuntra och inspirera företag till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. De tio kriterierna är Biologisk mångfald, klimat, bördighet, vattenåtgång, bekämpningsmedel, övergödning, djurhälsa, arbetsförhållanden, påverkan på lokalbefolkningen samt lagefterlevnad och spårbarhet.

– Inom Hållbar Livsmedelskedja gjordes en väsentlighetsanalys och där framkom att dessa tio är de viktigaste kriterierna, säger Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.

Hittills har hållbarhetsdeklarationen kunnat användas av Coop som underlag för att ställa krav på och föra dialog med leverantörer och producenter.

– Till exempel har vi kunnat konstatera att icke-KRAV-märkt olivolja har väldigt stor vattenförbrukning, och även om producenterna inte är beredda att gå hela vägen för att uppnå en KRAV-märkning kan vi tillsammans med dem arbeta för att minska vattenförbrukningen, säger Szczepanowski.

Lättare att välja hållbart

Men hållbarhetsdeklarationen är inte bara ett verktyg för den egna upphandlingen, utan tillgängliggörs nu också för konsumenterna. I början av hösten räknar Coop med att ha hunnit mäta upp 17 000 varor, och ambitionen är att konsumenterna ska kunna se spindeldiagrammet genom att skanna varans streckkod. Tester med diagrammen inleds redan nu under sommaren, och i början av 2021 kommer hållbarhetsdeklarationerna att vara tillgängliga för konsumenterna fullt ut. Datan som diagrammen utformas utifrån kommer från oberoende källor som RISE, World Bank, WWF och BSCI.

Att konsumenter ska kunna hålla koll på olika typer av deklarationer hos olika livsmedelskedjor kan uppfattas som omständligt, och därför hyser Coop en förhoppning om att den märkning man tagit fram ska bli branschstandard.

– Vi kommer utmana branschen att också hållbarhetsdeklarera, och givetvis måste vi komma överens om samma upplägg, säger Szczepanowski.

Tio olika kriterier kan synas mycket för konsumenterna att hålla koll på, men Szczepanowski lyfter fram att det också finns en pedagogisk poäng med hållbarhetsdeklarationen.

– Det kan hjälpa till att skapa en förståelse för vilken miljöpåverkan olika typer av livsmedel har.

Niclas Malmberg

Ett exempel på hur hållbarhetsmärkningen kan se ut. Foto: Coop
Ett exempel på hur märkningen kan se ut
Foto: Coop Sverige

 

 
Visited 12 times, 10 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa