Mat och klimat

Parkeringsplatser blir till grönsaksodlingar i allt fler städer

Kan parkeringsplatser utanför köpcentrum omvandlas till grönsaksodlingar för det som säljs i köpcentrumet? Ja, i alla fall om livsmedelsföretaget Agtira får som de vill. Bolaget utvecklar odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer, för att skapa möjlighet för livsmedelsproduktion i direkt anslutning till livsmedelsbutikerna.

Leer más

EU:s avskogningsförordning riskerar att bli slag i luften – Krävs mer

EU:s avskogningsförordning kan vara ett steg på vägen för att vända utvecklingen av förlust av tropiska skogar. Men det är ett otillräckligt steg i sig själv, menar Svenska plattformen för riskgrödor, som samlar omkring 30 svenska företag och organisationer som arbetar för en hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor. Men kan man inte istället tänka sig en utveckling där riskgrödor fasas ut och ersätts av livsmedel helt baserade på andra grödor, och vad skulle det i så fall vara för grödor?

Leer más

Multinationella livsmedelsbolag ger hopp om storskalig övergång till regenerativt jordbruk

Inför Cop27, FN:s klimattoppmöte i Egypten, kommer argumentationshjälp från oväntat håll: multinationella livsmedelsföretag som Bayer, Mars, McCain Foods, McDonalds, Mondēlez, Olam och Pepsi. Tillsammans har de finansierat en rapport som bland annat för fram slutsatsen att livsmedelsföretag och regeringar omedelbart måste agera för att förändra jordbruket.

Leer más

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Leer más
Verificado por MonsterInsights