Mat och Klimat

Författare: Niclas Malmberg

KlimatMiljö

Sverige saboterar EU:s skogspolitik

Sverige har under lång tid varit på kollisionskurs med EU:s skogspolitik och dess försök att värna den biologiska mångfalden, även när det står i motsättning mot produktion av bioenergi. Tidigare EU-parlamentarikern Linnéa Engström (MP) skildrar exempelvis i sin bok Tillsammans var vi oslagbara hur den dåvarande svenska regeringen 2017 pressar henne att sätta pappersmassaindustrins intressen före naturvårdens, skogens och den biologiska mångfaldens.

Läs mer
DebattMiljöOpinion

Frankrikes nationalförsamling vill se krafttag mot klädindustrins miljöpåverkan

Om det är drivet av miljöhänsyn eller en motreaktion mot att tillväxten hos lågpriskläder som Shein, H&M och Zara gjort att flera anrika franska klädmärken gått i konkurs de senaste åren spelar mindre roll, men den franska hårt nationalförsamlingen har nu klubbat förslag som innebär en möjlighet att pressa tillbaka den negativa utvecklingen av kläder som engångsartiklar.

Läs mer
EnergiKlimatMiljö

Ljusföroreningar ger försämrad pollinering

Hoppet om att teknikutvecklingen ska lösa miljöproblemen grusas ständigt av att de förbättringar som görs äts upp av ökad konsumtion. Ett välkänt exempel är att i takt med att verkningsgraden i bilar förbättrats, med potentiellt minskad drivmedelsåtgång, har bilarna samtidigt blivit större och fler, och utsläppen därför istället ökat. Mindre omtalat är hur utvecklingen av LED-lamporna gjort att vi lyser upp vår omgivning allt mer.

Läs mer