Mat och Klimat

Dag: februari 5, 2024

EnergiKlimatMiljö

Ljusföroreningar ger försämrad pollinering

Hoppet om att teknikutvecklingen ska lösa miljöproblemen grusas ständigt av att de förbättringar som görs äts upp av ökad konsumtion. Ett välkänt exempel är att i takt med att verkningsgraden i bilar förbättrats, med potentiellt minskad drivmedelsåtgång, har bilarna samtidigt blivit större och fler, och utsläppen därför istället ökat. Mindre omtalat är hur utvecklingen av LED-lamporna gjort att vi lyser upp vår omgivning allt mer.

Read More