Mat och Klimat

Bakslag för plaståtervinningen under pandemin

25 februari 2022

Coronakrisen har haft stora effekter på hanteringen av plast i världens länder. Användningen av engångsprodukter har ökat snabbt och under pandemins första månader låg hanteringen av sopor och återvinning nere i många städer.

 

Stoppad återvinning

Det säger Eirik Lindebjerg, ansvarig för globala plastfrågor vid Världsnaturfonden, WWF. Han berättar för IPS att vissa globala kaffejättar under pandemins början helt gick över till att använda engångsmuggar – samtidigt som insatser för att minska användningen av engångsplast lades på is av myndigheterna i många länder.

I USA stoppades återvinningsprogrammen under en period i ett stort antal städer.

Frågan om problemen med plastavfall kommer att tas upp i samband med FN:s miljöförsamling, kallad UNEA-5.2, som ska hållas mellan den 28 februari och 2 mars i Kenya.

Inför mötet har ett stort antal aktörer gått samman under kravet att världen måste komma överens om ett juridiskt bindande avtal för att bemöta de växande problemen som plast förorsakar.

– Vi måste skapa fungerande system för att kunna kontrollera och reglera plastavfallet på lokal, nationell och global nivå, säger Eirik Lindebjerg.

 

Krävs cirkulärt system

Han betonar att det finns behov av åtgärder som tar hänsyn plastens hela livscykel – från utvinningen av råmaterial till hur den ska kasseras.

– I grunden handlar det om åtgärder för att minska plastföroreningarna där det är som mest effektivt, i stället för att bara fokusera på kostsamma åtgärder för att städa upp problemen efteråt.

Eirik Lindebjerg säger att det kan handla om en rad olika åtgärder, däribland införandet av förbud mot onödiga och mycket skadliga produkter och införandet av globala krav på en fungerande sophantering.

Han betonar att det skulle behövas en ”cirkulär ekonomi” för plasten – där den befintliga plasten hålls kvar inom ekonomin och återvinns. Detta skulle enligt Eirik Lindebjerg leda till en kraftig minskning av de klimatutsläpp som plasten orsakar och till att betydligt mindre plastavfall hamnar i världens hav.

– I dag är tanken att de flesta plastprodukter efter användning ska bli sopor. Men det finns flera exempel på hur rätt incitament kan leda till ett mer cirkulärt system, som med de pantsystem för pet-flaskor som finns i många länder, säger Eirik Lindebjerg.

 

Samira Sadeque/ IPS

Fler artiklar av denna författare

Visited 5 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa