Mat och Klimat

Det råder skördetider på Östrabo Ekobacke. Jag vandrar upp för sluttningen längs en gammaldags allé. Till vänster om mig har jag ett stort område med privata kolonilotter, till höger den vackra ekobacken – Sveriges enda KRAV-certifierade stadsodling enligt egen utsago. Högst upp på kullen med utsikt över Växjö centrum ligger Östrabo, en anrik gammal biskopsbostad som byggdes någon gång på slutet av 1700-talet.

Kolonilotterna och ekobacken ligger på den mark som en gång tillhört kyrkan. Hela området med byggnaden och tillhörande åkrar är sedan lång tid tillbaka bevarade kulturhistoriska platser av riksintresse och ägs idag av kommunen. Jag slås av vidden av området, nära 10 000 kvadratmeter eller en hektar; det måste vara unikt för en svensk stad att ha så mycket uppodlad mark så centralt.

Jag går in på den lilla grusväg som leder in till området. Vagnar fyllda med färgglada pumpor står uppradade längs vägen. En äldre herre plockar fram något verktyg ur en förrådsbyggnad längre bort. Det ligger ett påtagligt lugn över platsen. Trädgårdsmästare Hanna får syn på mig och kommer fram för att berätta mer om ekobacken.

Marken hade legat orörd i många år sedan kyrkans glansdagar, men så hände något för ungefär 10 år sedan. Det sociala företaget Macken arrenderade den södra åkern och började bedriva stadsodling i mindre skala. För varje år har sedan odlingen gradvis utökats och idag är hela sluttningen ned mot centrum uppodlad.

Macken är ett personalkooperativ som har som mål att integrera människor som av olika anledningar har svårt att få jobb på arbetsmarknaden. Som ett socialt företag verkar de för att skapa värde och delaktighet för sina medarbetare. På ekobacken får nyanlända människor som har svårt med språket en chans att arbeta med något värdefullt i en svensktalande miljö. Flera av de som arbetar med odlingen är också människor som har varit långtidssjukskrivna på grund av stress, utmattning eller andra bekymmer. Ekobacken erbjuder dessa människor en stillsam och trygg miljö för arbetsträning och gemenskap.

För två år sedan inledde Växjö kommun ett fördjupat samarbete med Macken där kommunen har investerat i vattenledningar, nya förråd och utrymmen samt ett nytt växthus medan Macken står för butiksförsäljning och har huvudansvaret för själva odlingen. Det var även då Hanna kom in i bilden, som är anställd på uppdrag av kommunen.

Vi vandrar ned tillsammans längs med sluttningen och betraktar odlingen. Där finns odlas rödbetor, pumpa, potatis, lök, morot och mängder av grönkål. Där finns även krondill, som har blivit något av en specialitet för ekobacken.

        Såhär års kommer det många herrar och köper krondill till kräftskivan, säger hon och skrattar lite grann.

Grönsakerna säljs i en intilliggande butik som drivs av Macken. Det är väldigt populärt och uppskattat av växjöborna, menar hon. Utöver den direkta försäljningen levererar de även till restauranger och skolkök, något som hon hoppas se mer av i framtiden.

Trots att odlingen är väldigt uppskattad och försäljningen går bra räcker inte intäkterna för att täcka personalkostnader och andra kostnader förknippat med verksamheten. Nu när man går in i en ny avtalsperiod har det funnits en viss oro att det kommunala bidraget ska utebli. Åsa Nylén som är ansvarig för Macken berättar för Växjös lokaltidning att skörden inte hinns med och att stressen blir allt med påtaglig för personalen, något som absolut inte får gå ut över de som arbetstränar. Den här hösten har man beslutat att inte sätta någon vitlök på grund av det osäkra läget framöver.

På plats träffar jag även Bronson Månsson som är verksamhetsledare på Macken. Han bekräftar den bild som beskrivs i lokalpressen. Personalen är överarbetad och lägger ned mycket tid volontärt för att få det att gå runt:

        Politikerna har inte fullt ut förstått värdet av detta. Människor växer här och får en ny chans. Det är unikt för en stad att ha så mycket mark centralt, och det är något för Växjö att stolt visa upp för omvärlden, säger Bronson Månsson.

Han berättar vidare om flera personer som har kommit tillbaka i arbete efter att ha fått arbetsträna här i lugn och ro. Människor som inte längre behöver leva på bidrag. Bronson är dock försiktigt positiv inför framtiden. Även om kommunen inte har offentliggjort nästa års budget så har de försäkrat odlarna om att anslagen i alla fall inte kommer att minska till nästa år.

Växjö har kallats för “Europas Grönaste Stad” och Östrabo Ekobacke ses som kommunens gröna flaggskepp. Det är en plats där sociala och ekologiska mervärden går hand i hand och bör ses som en inspirationskälla för kommuner över hela landet. Genom stadsnära ekologisk odling bidrar man till ökad biologisk mångfald och ökad matsäkerhet, och med den här modellen bidrar man även till integration och kunskapsspridning. Det är en grön oas i den annars så hektiska tillvaro som en modern stadsmiljö erbjuder.

När jag går in i butiken för att köpa några nyskördade rotfrukter hinner jag träffa flera människor som köar för att få del av höstskörden. Det är tydligt att det är en plats som ligger växjöborna varmt om hjärtat, och det är inte svårt att förstå varför.

Michael Abdi Onsäter

 

 

SENASTE NYHETERNA

Visited 13 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa