Mat & Klimat

FN lyfter fram baljväxter som framtidens livsmedel

På torsdagen uppmärksammade FN internationella baljväxtdagen. Bilden visar torkade linser och bönor på en marknadsplats i Bulawayo i Zimbabwe. Foto: Busani Bafana/IPS

18 februari 2022

Förra veckan uppmärksammade FN den internationella baljväxtdagen. Målet är att belysa hur en ökad konsumtion av linser, bönor, kikärtor och andra baljväxter kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

 

En billig och motståndskraftig proteinkälla

Världens köttproduktion står bakom enorma utsläpp av växthusgaser. Samtidigt konstaterar FN:s livsmedelsorganisation, FAO, att det finns goda skäl till att baljväxter i många kulturer betraktas som de ”fattigas protein”. Baljväxter anses vara ett mycket bra alternativ till kött eftersom de innehåller stora mängder protein, mineraler och vitaminer.

Dessutom innehåller baljväxter lite fett och inget kolesterol, vilket enligt FAO gör att de minskar riskerna för välfärdssjukdomar. De är även viktiga som gröda eftersom baljväxter kan förbättra jordens bördighet, bland annat genom att fixera atmosfäriskt kväve. Det minskar i sin tur behovet av konstgödsel, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

Enligt FAO är baljväxter dessutom en generellt ganska billig proteinkälla, och odlingarna är i många fall mindre känsliga för torkor och andra klimatrelaterade problem.

FN har utsett 10 februari till internationella baljväxtdagen, som ett led i arbetet för att lyfta fram linser och bönor. Detta samtidigt som den globala konsumtionen av denna nyttiga och klimatsmarta mat har minskat på senare år i takt med att fler människor har fått högre inkomster och i samband med det gått över till andra kostvanor.

Baher Kamal / IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.