Mat och Klimat

Högpatogen fågelinfluensa tvingar fram massavlivningar i Europa

16 000 kalkoner avlivades i norra Tyskland sedan besättningen smittats av fågelinfluensaviruset H5N8 (Foto: Jon Sailer, Unsplash)

Ett nytt utbrott av virustypen H5N8 härjar bland vilda och tama fåglar i norra Europa. Hundratusentals fåglar har avlivats i bland annat Nederländerna, Danmark och Storbritannien för att stoppa smittan. Svenska Jordbruksverket har infört skyddsnivå 2 av 3, vilket bland annat innebär att fåglar ska hållas inomhus. 

Under tisdagen bekräftades det första fallet i Sverige, på en kalkonbesättning i Skåne. Viruset är inte smittsamt för människor i dess nuvarande form.

 

Organismer i förändring

Det är inte bara i minkfarmer som smittsamma virus nu sprids som en löpeld. Ett fågelinfluensavirus av typen H5N8 har konstaterats i minst sju länder runt om i Europa vilket har lett till massavlivningar och skarpa restriktioner för fjäderfäbranschen. 

Viruset orsakar en hög dödlighet bland fåglar, men bedömare menar att risken att det ska smitta människor är mycket låg i dess nuvarande form. Men virus är organismer i ständig förändring, och det finns flera exempel på närbesläktade virustyper som smittat och dödat människor.

Den aktuella virustypen är det senaste i en lång rad varianter av fågelinfluensa som varit i omlopp bland vilda och tama fåglar genom historien. Det kanske mest kända exemplet är H5N1, som orsakade ett globalt utbrott 2007-8 som fick världen att hålla andan. Viruset kunde hoppa från djur till människa och hade en dödlighet på över 60 procent. Ett hundratal människor miste livet, men det var lyckligtvis inte smittsamt mellan människor.

Åren 2013-18 orsakade ett utbrott av fågelinfluensaviruset H7N9 nära tusen dödsfall i Kina.

 

Letar sig in bland tamfåglar

Det speciella med H5-virusen är att de kan smitta en mängd olika typer av fåglar. Tamfåglar smittar vilda flyttfåglar och vice versa vilket gör att de lätt får global spridning. Just den här tiden på året är spridningen som störst när många sjöfåglar förflyttar sig över kontinenter.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, sker smitta mellan vilda fåglar och tamhöns vid “utevistelse eller genom att vilda fåglar kommer in i hönshuset, men sannolikt oftare indirekt genom att vildfågelträck [spillning, red. anm.] kommer in i fjäderfähus via ventilation, utrustning eller smutsiga skor.”

– Har det väl kommit in i flocken kan sjukdomen få en snabbare smittspridning om det är många djur på en mindre yta men sannolikt sprids det lätt även vid mer extensiv djurhållning. Vidare så får ett utbrott i kommersiella anläggningar större konsekvenser på handel och större kostnader för bekämpning, säger Malin Grant, veterinär på SVA, till Mat och Klimat.

Smittspridningen mellan fjäderfäbesättningar sker sedan huvudsakligen via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar, enligt SVA.

 

Massavlivningar och exportstopp

I skrivande stund har virustypen H5N8 påträffats bland tamfåglar i Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

200 000 kycklingar har avlivats i nederländska Puiflijk, och förra veckan avlivdes tiotusentals kycklingar och kalkoner i norra Tyskland och Storbritannien. Danmark beordrar destruktionen av 25 000 kycklingar, uppger Fødevarestyrelsen i ett pressmeddelande. I och med det upphör också den danska exporten av ägg och hönor omedelbart till länder utanför EU. Exportstoppet gäller i tre månader.

Samtliga länder har infört restriktioner för att förhindra att smittan tar sig vidare. Så även Sverige, där Jordbruksverket höjt skyddsnivån till 2 av 3. Det innebär att djuren i så hög utsträckning som möjligt ska hållas inomhus. När det gäller privata hobbyflockar räcker det med att fåglarna hålls inhägnade – men de får inte gå fritt.

Senast Sverige hade ett utbrott av den aktuella virustypen var 2016-17.

– Då hade vi smitta på 6 platser. Av dessa var två anläggningar kommersiella värphönsbesättningar, tre var hobbyflockar och ett var ett litet zoo. Vi hade även ett utbrott i en icke-kommersiell fjäderfäbesättning i mars 2018, säger Malin Grant på SVA.

 

Michael Abdi Onsäter

 

Uppdatering: Under tisdagen fick Sverige sitt första bekräftade fall av den nya vågen av H5N8. Den berörda gården – en kalkonbesättning i Skåne – tvingas nu avliva djuren och sanera anläggningen. Jordbruksverket har beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården.

– Det innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Visited 31 times, 12 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa