Mat och Klimat

När ska Sverige släppa taget om pälsindustrin?

Varje år dödas en halv miljon minkar för sin päls i Sverige (Foto: Oikeutta eläimille, licensed under CC BY 2.0)

Land efter land förbjuder pälsindustrin, men djurskyddslandet Sverige halkar efter. Hur länge ska det dröja innan vi får ett förbud även här?

Pälsdjursindustrin får det allt tuffare att bedriva sin förlegade näring i Europa. Häromveckan kom beskedet att Finlands socialdemokrater SDP ställer sig bakom ett förbud mot pälsdjursfarmning i landet, med 228 röster mot 188 på partikongressen i Tammerfors. Beslutet är bara ett i raden av motgångar som drabbat industrin den senaste tiden och mycket tyder på att den inte kommer överleva länge till. 

Ändå avvaktar Sveriges politiker med ett förbud, trots att 13 andra EU-länder redan förbjudit eller är på väg att förbjuda pälsindustrin, och trots att 8 av 10 svenskar vill se ett sådant förbud. Regeringspartiet Socialdemokraterna vågar inte ta ställning på samma sätt som sitt systerparti i Finland. Det är ovärdigt ett så kallat djurskyddsland som Sverige.

 

“En viktig signal”

Statsministerpartiet SDP:s kongressbeslut innebär att fem politiska partier i Finland nu står bakom ett förbud mot landets pälsdjursindustri, som är en av de större i världen. Finska pälsfarmare föder upp och dödar flest rävar i hela EU – 2,5 miljoner individer om året – och det finns nära 1000 aktiva pälsfarmer i landet.

Anna-Clara Acevedo är politiskt sakkunnig på Djurens Rätt. Hon hoppas nu att beslutet kan få konsekvenser även i Sverige:

– Det är en viktig signal nu att våra grannländer rör sig bort från den oetiska pälsdjursindustrin. Då blir det också mer och mer genant att vi i Sverige, som gärna vill stoltsera med det bästa djurskyddet, fortfarande tillåter att minkar hålls i trånga burar här. Detta bara för att stilla en efterfrågan på lyxkläder som finns i Kina, dit vi exporterar pälsar, säger hon.

Samtidigt som djurrättsorganisationerna hyllar detta framsteg, ser företrädare för branschen ut att ta det med ro, åtminstone utåt. När Steven Frostdahl, informationschef på Finlands pälsdjursuppfödares förbund, intervjuades av Svenska Yle, fick han frågan om näringen håller på att tvina bort.

– Absolut inte. Största problemet idag är coronapandemin.Samtidigt ska vi vara realistiska och se på de stora utmaningar som branschen har. Det kräver att vi alla jobbar tillsammans för att utveckla landsbygdsnäringarna dit pälsdjursnäringen hör, speciellt i Österbotten.

Men det är nog önsketänkande från branschens sida. Industrin är helt enkelt ur tiden. Allt fler vaknar upp och inser det etiskt förkastliga i att föda upp och döda djur för sin päls. Hela 13 EU-länder har redan infört eller är på väg att införa ett förbud mot näringen. Senast i raden var Bosnien-Hercegovina, som förvisso hade satt ett slutdatum år 2028, men där den sista pälsfarmen stängde ned i juni på grund av det ogynnsamma framtidsläget.

 

En halv miljon minkar om året

Men hur ser det ut i Sverige då? Även här har pälsindustrin haft det motigt en längre tid. Den sista rävfarmen stängdes 2001 och den sista chinchillafarmen år 2014. Det var inte resultatet av direkta förbud, utan berodde snarare på skärpta regler som helt enkelt gjorde det för dyrt för producenterna att fortsätta sin verksamhet.

Minkfarmerna har dock visat sig vara mer seglivade. Än idag föds omkring 500 000 minkar upp årligen för sin päls i landets 40 minkfarmer. Frågan om minkfarmernas vara eller icke vara är en långdragen politisk följetong med flera turer. Lagförslag om skärpta regler har röstats ned av borgerliga partier både 2006 och 2012.

I dagsläget är det bara två riksdagspartier som tydligt står upp för pälsdjuren och mot pälsindustrin, nämligen Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Det är intressant att när vi beställde en opinionsundersökning genom Demoskop år 2015 så visade den att det finns en tydlig majoritet bland partisympatisörerna för samtliga svenska riksdagspartier som vill förbjuda pälsdjursindustrin. Ändå är det inte många riksdagspartier som stoltserar med att vilja avveckla pälsdjursindustrin, säger Anna-Clara Acevedo.

Enligt henne beror det troligen på en allmän rädsla för att göra något som kan uppfattas som negativt för jobb och ekonomi. Men det rör sig inte om särskilt många arbetstillfällen i Sverige, och det går att hitta lösningar för att kompensera de som drabbas ekonomiskt, säger hon och hänvisar till exemplet med Norge. Norska regeringen tog nyligen beslutet att avveckla pälsindustrin senast 2025.

 

Svenska socialdemokrater velar

Socialdemokraterna skulle som Sveriges största parti kunna ha en avgörande betydelse i frågan om pälsindustrins framtid i landet. Frågan är om de är beredda att gå samma väg som sitt systerparti i Finland.

Från Socialdemokraternas kongress 2017 går att läsa:

  • Direkta förbud mot uppfödning av enskilda djurslag skulle enligt grundlagen och Europakonventionen innebära rätt till omfattande och för staten mycket kostsamma ersättningskrav till näringen och är därför ingen lämplig åtgärd.

 

Vidare skriver de att den goda djurhållningen i Sverige gör att det är bättre att producera pälsen här, än att låta andra länder göra det. Enligt Malin Larsson (S), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, är det fortsatt partiets hållning.

– Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Den S-ledda regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen och den har fastslagit att välfärden för minkar har förbättrats sen 2012 men att mer studier behöver göras. Det är viktigt att hela tiden utvärdera djurhållningen och att forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund för de politiska besluten. Därför är vi, om nya fakta kommer upp på borde beredda att agera i enlighet med det.

Minkfarmerna har länge fått utstå kritik från flera håll för att de inte lever upp till djurskyddslagens krav på livsmiljö och förutsättningar för naturligt beteende. Nästan alla inspektioner som genomfördes av länsstyrelserna 2019 visade på brister, trots att inspektionerna var föranmälda.

Organisationen Djurrättsalliansen har gång på gång kunnat avslöja missförhållanden i en redan grym industri. Se deras filmer här.

 

Smittade minkar skyndar på processen

Nu stänger dessutom minkfarmer runtom i världen ned på grund av coronaviruset. Mängder med infekterade minkar har påträffats i spanska, amerikanska, danska och nederländska anläggningar. I Nederländerna har problemen varit så omfattande att man beslutat att helt lägga ned pälsindustrin från och med våren 2021.

Det är tydligt att pälsdjursindustrin inte har någon plats i en moraliskt och miljömässigt hållbar framtid. Varför inte göra processen kort och förbjuda den redan idag? Varför förlänga lidandet hos miljontals minkar? Det är dags att Sveriges ledande politiker släpper taget om den förlegade pälsindustrin en gång för alla.

Michael Abdi Onsäter

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa