Mat och Klimat

Trots kritiken - Mexiko satsar på klimatskadlig skiffergas

Reklam för gas till hushållsbehov vid en busshållplats i Mexico City. Den mexikanska regeringen fortsätter att satsa på naturgas – trots sociala och miljömässiga konsekvenser (Foto: Emilio Godoy/IPS)

16 december 2020

Mexiko fortsätter att satsa på en ökad användning av skiffergas. Detta trots att utvinningen av naturgas har stora miljökonsekvenser och att utbyggnaden av långa gasledningar har utlöst många konflikter.

Aristeo Benavides bor i delstaten Nuevo León i norra Mexiko, i ett område där de flesta är småbönder. Han säger till IPS att naturgasindustrin har skadat gemensamma marker och slagit hårt mot lokalbefolkningen.

– Den har inte gett oss någonting. De kallar det för utveckling, men det är bara deras utveckling – vi har bara förlorat. När de borrade hål för gasutvinning avgränsade de inte områdena eller skötte om dem. Det finns stora mängder grundvatten här som riskerar att bli förorenat, säger han.

Själv bor han 500 meter från en gasledning som löper genom fem mexikanska delstater och som nu har sålts av det statliga oljebolaget Pemex till två företag som är baserade i USA.

 

Förorenar grundvattnet

Aristeo Benavides är talesperson för den lokalbefolkning som under många år har bekämpat vad de menar är en invasion av deras gemensamma marker av olje- och gasindustrin – med vissa rättsliga framgångar.

För sju år sedan borrade Pemex två hål för gasutvinning här, med hjälp av den teknik som brukar kallas för fracking, eller hydraulisk sprickbildning. Den går ut på att via borrhål pressa ner vatten, kemikalier och sand med högt tryck i skifferlager i berggrunden. Den gas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan.

Många forskare och miljöorganisationer är dock motståndare till metoden eftersom de menar att den leder till föroreningar av grundvattnet och förorsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Förra året drabbades båda fyndigheterna av gasläckor – och lokalbefolkningen krävde att Pemex skulle täcka över borrhålen.

– Det tog dem en vecka att reparera läckorna, men de har sedan dess inte kommit tillbaka för att göra några kontroller. Dessutom stjäl människor gas från rörledningarna och det finns en risk för att en tragisk olycka ska inträffa, säger Aristeo Benavides.

 

Storsatsar på ledningar och kraftverk

Mexiko har fortsatt sina satsningar på gas – genom nya rörledningar och uppförandet av nya kraftverk, som främst drivs av billigt importerad skiffergas från USA. Utvecklingen har förstärkts sedan Mexiko 2013 öppnade energimarknaden för privata inhemska och internationella aktörer.

Men konflikterna fortsätter. I den nordliga delstaten Sonora lyckades ursprungsbefolkningen yaqui under tre års tid blockera bygget av en privatägd rörledning för gas. Konflikten gav även upphov till lokala motsättningar som resulterade i att människor både blev dödade och skadade.

I augusti i år skrev dock landets vänsterpresident Andrés Manuel López Obrador under en överenskommelse som innebar att gasledningen skulle ledas om, vilket nu ska göra det möjligt att slutföra arbetet.

Mexiko är både en stor olje- och naturgasproducent, men landets position inom oljeutvinningen har försvagats i takt med att de mest lättillgängliga reserverna har börjat sina.

Ända sedan han kom till makten i slutet av 2018 har Andrés Manuel López Obrador satsat på fossila energikällor. Ett stort nätverk av naturgasledningar, både statliga och privatägda, har byggts ut och löper över det stora landet. Dessutom fortsätter utbyggnaden på flera ställen, samtidigt som tre projekt har blivit blockerade på grund av protester från lokalbefolkningar.

Naturgasen används för att generera el i 48 kraftstationer, som även de är statligt eller privat ägda – och ytterligare tio är under uppbyggnad. Satsningarna återspeglas även genom att den statliga energimyndigheten CFA lägger allt större resurser på distributionen av gas.

Sergio Sañudo, professor i biologi vid University of Southern California, är mycket kritisk till den mexikanska regeringens import av naturgas från USA. Han menar att USA borde överge metoden att utvinna naturgas med hjälp av fracking – och att Mexiko i högre grad borde satsade på förnybara energikällor.

– Naturgasen är inte rätt väg att gå i arbetet för en övergång mot renare energikällor. Och den kan inte längre konkurrera med förnybar energi, säger han till IPS.

Emilio Godoy / IPS

Fler artiklar av denna författare

Visited 3 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa