Mat och klimat

cropped-matochklimat-glob-12-1.png

Mat & Klimat

Parkeringsplatser blir till grönsaksodlingar i allt fler städer

Kan parkeringsplatser utanför köpcentrum omvandlas till grönsaksodlingar för det som säljs i köpcentrumet? Ja, i alla fall om livsmedelsföretaget Agtira får som de vill. Bolaget utvecklar odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer, för att skapa möjlighet för livsmedelsproduktion i direkt anslutning till livsmedelsbutikerna.

Läs mer