Mat och Klimat

Parkeringsplatser
blir till grönsaksodlingar
i allt fler städer

Fler artiklar av denna författare

10 mars 2023
Kan parkeringsplatser utanför köpcentrum omvandlas till grönsaksodlingar för det som säljs i köpcentrumet? Ja, i alla fall om livsmedelsföretaget Agtira får som de vill. Bolaget utvecklar  odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer, för att skapa möjlighet för livsmedelsproduktion i direkt anslutning till livsmedelsbutikerna. 


Transporteffektivt på ett svårslaget sätt, men Agtira framhåller att man också bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, att det slutna odlingssystemet innebär att vattenförbrukningen blir minimal och utan utsläpp, samt att matsvinnet hålls lågt eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenter snabbt. 

Själva odlingen sker i ett slutet system, där man bland annat använder avföring från lax för att ge näring till grönsaksodlingarna. Det man hittills specialiserat sig på är utöver gurka också tomat, paprika och jordgubbar. Att odlingen sker i anslutning till försäljningen leder inte bara till minskade transporter och att man slipper lagerhållning och mellanled i leveranskedjan, men ger också konsumenterna färska grönsaker och färsk fisk. Enligt en rapport från KTH, IVL och Mittuniversitetet, där Agtiras system i Östersund jämförs med import kan utsläppen växthusgaser reduceras med 46-99 ton koldioxidekvivalenter årligen.

– Vår affärsidé är att vara nära konsument och i urbana miljöer. Dels för att reducera transporter men också för att kunna skörda och få grönsakerna på matbordet samma dag, det ger smak och kvalitet vi inte är vana att få i livsmedelsbutikerna. Även utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt för oss att vara nära konsument, vi vill vara en del i det nya samhället, säger Agtiras COO Pontus Lamberg.

Sex miljoner gurkor

Att konceptet väckt intresse står klart, då Agtira i år tecknat avtal med livsmedelskoncernen Greenfood, med innebörd att Greenfood köper hela gurkproduktionen från Agtiras 12 000 kvadratmeter stora anläggning i Härnösand, uppskattningsvis sex miljoner gurkor om året. Man tar samtidigt samarbetet längre än så. 

Ett ramavtal mellan bolagen anger att man tillsammans ska etablera tio stora urbana odlingssystem på strategiskt utvalda platser i Sverige, för att möta den växande efterfrågan på närproducerad mat, hela året. Agtira svarar för odlingskedjan fram till skörd, sedan tar Greenfood vid. 

– I praktiken innebär det att vi just nu utvärderar de större städerna. Vi ser också en fördel med etableringar längs norrlandskusten för tillgång till ren el och fjärrvärme, säger Lamberg.

Utöver anläggningen i Härnösand har Agtira för närvarande också anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Östersund, i eller intill stora livsmedelsbutiker, och avsiktsförklaringar är tecknade att börja bygga i Umeå, Boden, samt utanför Oslo.

– Vi har också avtalat om en anläggning i Haninge på parkeringen till Sveriges största livsmedelsbutik, som enligt plan kommer börja byggas i sommar för att göra butiken självförsörjande på gurka, säger Lamberg.

Utöver denna 3000 kvadratmeter stora anläggning vid Ica i Haninge tittar man också på kommande etablering i Uppsala, där förhandling sker med både fastighetsägare och kommunen om lämpliga områden, men hittills utan att hitta lämplig plats.

– De fastigheter vi har tittat på idag har tyvärr visat sig vara begränsade utifrån landskapsskydd och riksintressen, säger Lamberg

Niclas Malmberg

SENASTE NYHETERNA

Visited 21 times, 5 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa