Mat och Klimat

Dag: juni 3, 2024

KlimatMiljö

Sverige saboterar EU:s skogspolitik

Sverige har under lång tid varit på kollisionskurs med EU:s skogspolitik och dess försök att värna den biologiska mångfalden, även när det står i motsättning mot produktion av bioenergi. Tidigare EU-parlamentarikern Linnéa Engström (MP) skildrar exempelvis i sin bok Tillsammans var vi oslagbara hur den dåvarande svenska regeringen 2017 pressar henne att sätta pappersmassaindustrins intressen före naturvårdens, skogens och den biologiska mångfaldens.

Read More