Mat & Klimat

Afrikas vattenproblem riskerar att förvärras ytterligare

Organisationen World Resources Institute beräknar att hela 400 miljoner människor i Afrika söder om Sahara lider brist på rent vatten. Kostnaderna är mycket stora – både i form av mänsklig lidande och för ländernas ekonomier. Foto: Joyce Chimbi/IPS

31 mars 2022

Vattenbristen i Afrika riskerar enligt experter att förvärras ytterligare i framtiden. Redan i dag tvingas kvinnor på den afrikanska landsbygden ut på dagliga långa vandringar för att hämta vatten – som i många fall är orenat.

 

En av tre lever med vattenbrist

Sex kilometer om dagen tvingas en afrikansk landsbygdskvinna i genomsnitt gå varje dag för att hämta vatten, enligt FN:s beräkningar. Samtidigt varnar experter för att vattenbristen på kontinenten kan nå farliga nivåer till 2025.

För närvarande lever en av tre afrikaner redan med vattenbrist – och bristen på rent och billigt dricksvatten skapar enorma problem för hundratals miljoner människor.

FN menar dessutom att allt det arbete som befolkningarna i Afrika söder om Sahara tvingas lägga på att leta och hämta vatten innebär att länderna går miste om enorma intäkter. Forskning visar samtidigt att vattenbristen gör att många familjer och lokalsamhällen blir inlåsta i en fattigdom som går i arv mellan generationerna.

Även i Nordafrika är problemen stora. Förra året rapporterade Unicef att nio av tio barn i denna del av världen bor i områden som är drabbade av vad som beskrivs som ”hög vattenstress”. Det har mycket negativa effekter på barnens utveckling.

Världshälsoorganisationen uppger samtidigt att varje dollar som satsas på att förbättra tillgången på vatten och välfungerande avlopp ger många fler dollar i avkastning.

Enligt forskningsorganisationen World Resources Institute, WRI, skulle kostnaderna för att tillgodose allas behov av rent vatten och avlopp i södra Afrika ligga på motsvarande 35 miljarder dollar om året.

 

Krävs investeringar

Simon Peter Njuguna vid Kenyas departement med ansvar för vattenfrågor säger att det som krävs för att säkra allas tillgång på rent dricksvatten är satsningar för att skydda och på ett hållbart sätt utnyttja grundvattnet.

Det finns ett mycket stort antal sjöar i Afrika och tillgången på ytvatten är god. Men trots det lider hundratals miljoner afrikaner brist på rent dricksvatten. Simon Peter Njuguna säger att regionens länder i högre grad måste investera i den infrastruktur som behövs för att fler ska få tillgång till rent kranvatten i sin närhet.

– Men vattenbristen är också en konsekvens av ett förändrat klimat i form av minskad nederbörd och stigande temperaturer, säger han.

Uppskattningar visar att 90 procent av befolkningen på landsbygden i södra Afrika är beroende av jordbruket för sin försörjning. Och alla bönder är i sin tur beroende av vatten för sina odlingar.

Livsmedelsexperten Evans Kori betonar att tillgången på vatten därmed har en avgörande betydelse för tillgången på mat – och för ländernas ekonomier.

Han säger att den ökande vattenstressen också riskerar att få stora konsekvenser för människors tillgång på näring.

– Behoven av vattenrelaterade investeringar är akut. Detta för att se till att alla – inte minst de mest utsatta – får en ökad tillgång på rent vatten, säger han.

Som det är nu är i stället många familjer på landsbygden helt beroende av vatten från närliggande floder, som ofta är förorenat.

Joyce Chimbi/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.