Mat och Klimat

Skogsträdgårdar
allt
populärare
odlingsform

Tycker du om denna artikel?

Mat och klimat har i ett par artiklar lyft hur intresset för regenerativt jordbruk växer i både Storbritannien och Sverige. En särskild nisch av regenerativt jordbruk är så kallade skogsträdgårdar.

Bygger på permakulturer

En skogsträdgård är en odling där man försöker efterlikna ekosystem, med lager på lager av vegetation med olika växtmönster och en mångfald av arter, både ovan och under jord. 

Att etablera en skogsträdgård kräver mycket arbete. Men eftersom den bygger på permakulturer är det därefter inte särskilt arbetsintensivt att upprätthålla odlingen. Dessutom ges stor utväxling på liten yta.

Så många som 300 olika arter kan rymmas på dryga tiondelen hektar. Skogsträdgården kan därför anläggas även i stadsparker, eller i stora villaträdgårdar. 

En person som nu satsar på att anlägga en skogsträdgård i Enköping är Lia Starälv. Starälv har i tio års tid drivit Café Samt, där hon utöver servering också haft kurser i hållbar matlagning.

– Jag startade stället med inriktning på att visa människor att det går att leva både gott och hälsosamt, och vill nu gå vidare med kurser om odling i sin egen trädgård, där man kan odla på sin fritid, och samtidigt lära människor att använda det man odlar, säger Lia Starälv.

Lia uppdaterar sina Instagramföljare om arbetet kring skogsträdgården

En matskog för ögat

Solkulla matskog är namnet på den skogsträdgård Starälv började anlägga 2019, och man kan följa framväxten av skogsträdgården på instagram. Skogsträdgården anläggs på två tomter som vardera omfattar 3800 kvadratmeter. Den ena tomten är gräsbevuxen idag, den andra är stenig med slånbär i upplandslera, en avskuren åkerbit som ratats av bönder. 

– När man anlägger en matskog ska man inte använda brukbar åker, utan mark som annars inte kommer till användning. Poängen är att marken sedan ska kunna växa utan skötsel. Men det är också en matskog för ögat, något att ha i egna trädgården, säger Starälv.

Den uppländska leran är den största utmaningen, enligt Starälv, att få upp en mullhalt i jordlagret som håller fukt och mikroliv så att växtligheten blir motståndskraftig mot sjukdomar och insektsangrepp. 

– Det kan ta många år att få till men när djur och insektsliv är i balans så trivs också växterna. Ett bra tänk när man stöter på problem i uppbyggnadsfasen, till exempel återkommande bladlöss eller sorkar, är att då fundera på vad det finns för lite av för att jämvikten skall infalla. Nyckelpigor och ugglor kanhända? Ett stenröse för huggorm som tar sorken och blommor som nyckelpigor tycker om? 

En kronärtskocka från Solkulla Matskog

Oönskade gäster?

En annan stor utmaning för Starälv i anläggningsprocessen är för närvarande slånbären, som sprider sig och riskerar att ta över marken helt om framväxten inte hålls tillbaka. 

– Men det är också positivt att det finns slånbär, de ger vindskydd, är vackra och uppskattas av fåglarna, så det ska inte bort helt, bara begränsas, säger Starälv. 

Att ha någon form av vindskydd i skogsträdgården är centralt, för att kunna få ett mikroklimat som gynnar känsligare växter. Det Lia Starälv nu arbetar med att etablera i skogsträdgården är bland annat valnöt, persika och mullbär. Själva principen för skogsträdgården bygger på tre lager.

– Först kommer träden på plats i ett översta lager, därefter buskar, och till sist ett marklager med perenner, med stigare mellan. En del självsår sig, annat får man plantera ut, säger Starälv.

Naturligt skydd mot ogräs

En populär marktäckande växt för det understa lagret i skogs är en förädling av Uppländsk vallört med namn Bocking 14, då den både fungerar som barriär mot ogräs, och med sina djupa rötter hämtar upp mineraler till gagn för de övre lagren. 

I busklagret är en mångfald av bär- och nötbuskar vanliga i skogsträdgårdar, och i trädlagret både vanliga trädgårdsträd som äpple, päron, fläder och plommon, men också mullbär, mispel, valnöt och äkta kastanj. Vid sidan av de träd som ger mat är det också en fördel att komplettera med klibbal, eftersom den levererar kväve till växter i närheten. 

Vid sidan av själva skogsträdgården har Starälv också ett växthus för bland annat tomater och gurka, och hon anlägger nu också en utomhusmatlagningsplats, för att kunna hålla kurser där man enkelt kan hämta ingredienser direkt från trädgården. För den som inte vill delta i någon matlagningskurs, men ändå komma och njuta av skogsträdgården finns möjlighet till det de dagar Starälv håller öppen trädgård.

*Samtliga bilder är från Solkulla Matskogs Instagramkonto och hemsida

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa