Mat och Klimat

England och Wales kan bli först att förbjuda djurtransporter - följer EU efter?

Får i Australien som lastas inför en svår resa över havet. Många hinner dö av svält eller värmeslag innan de når fram. (Foto: Jo Anne McArthur, Unsplash)

14 december 2020

Nya regler för djurtransporter är på gång i England och Wales, rapporterar The Guardian. Enligt det nya förslaget ska export av djur till slakt förbjudas redan 2021, dock med undantag för hönor och kycklingar. Kommer något liknande ske i EU?  Vi har talat med Pär Holmgren (MP), en av tre svenska EU-parlamentariker i ett utskott som ska granska djurtransporterna.

Det har gått ett år sedan katastrofen i rumänska Midia, där över 14 000 får drunknade när fartyget Queen Hind förliste. Händelsen gav debatten om de grymma djurtransporterna nytt liv, och nu kan England och Wales bli först i Europa med att förbjuda dem helt.

Även om man från djurrättsorganisationer applåderar ett stopp för hur exempelvis kalvar idag stressas och plågas under sin sista tid i livet, är kritiken mot udantaget för kycklingar stor.

 

Reglerna uppmuntrar storskalighet och centralisering

Det är Brexit som har gjort det möjligt för Storbritannien att på egen hand förändra lagstiftningen.  Vad som händer med djurskyddsfrågor inom EU i närtid är däremot osäkert, men ett särskilt utskott i EU-parlamentet har bildats för att granska djurtransporterna. Tre svenska EU-parlamentariker har säte i utskottet: Jytte Guteland (S), Peter Lundgren (SD) och Pär Holmgren (MP). Tidigare satt där även Fredrick Federley (C) som lämnade sin plats i parlamentet och utskottet förra veckan.

Miljöpartiet lyfte djurskyddsfrågorna som en huvudfråga i valet till EU-parlamentet 2019. Bland annat pekar de på behovet av att förändra de regelverk och incitament som uppmuntrar till storskalighet och centraliserad slakt långt borta från gårdarna. Istället vill partiet att gårdsnära slakt uppmuntras och att möjligheterna för mobila slakterier främjas, samtidigt som standarden förbättras vad gäller utrymme, temperatur, ventilation och tillgång till vatten. Pär Holmgren (MP) förespråkar också minskad köttkonsumtion. 

En stor del av EU:s jordbruksstöd går till köttproducenter. Resurserna måste fördelas mer rättvist och framförallt gå till omställning till ett långsiktigt hållbart jordbruk. Vi behöver också lägga större resurser på att stimulera en ökad produktion av alternativa proteinkällor. Ett annat verktyg vi bör använda är utökad produktmärkning som anger hur stort klimatavtryck olika produkter ger”.

 

Se även: Levandetransporter till havs – en miljardindustri med grymma förtecken

 

Vill se en maxgräns för jordbruksstöd

Så långt som att förbjuda transporter av levande djur till slakt vill MP inte gå, men de vill korta ned tiden för transport av levande djur till max 4 timmar. Partiet menar samtidigt att problemet inte bara är otillräcklig lagstiftning, utan att de regler som trots allt finns inte efterlevs. De vill därför både stärka kapaciteten hos kontrollmyndigheterna, och att EU-kommissionen drar in EU-bidrag om medlemsstaterna inte efterlever reglerna. 

De jordbruksstöd som finns idag vill MP reformera så att det finns en gräns för hur mycket stöd en enskild jordbrukare kan få, för att på så sätt motverka extrem storskalighet. Därtill föreslår man att jordbruksstödet ställs om till att bli ersättning för bevarandet av ekosystemtjänster, såsom åtgärder för att värna biologisk mångfald och minskad användning av bekämpningsmedel.

Vi måste driva debatten om matens verkliga kostnader framåt och skapa ett brett engagemang för förändring. I slutändan behövs politiska majoriteter för att ställa om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som i dagsläget ger stora bidrag utan tillräckligt hårda krav på exempelvis djurvälfärd och reducerad antibiotikaanvändning, säger Holmgren.

 

Inte alla ledamöter vill höja kraven

Även om England och Wales nu blir först i Europa att förbjuda export av grisar och nötkreatur till slakt, har många svenskar synen att Sverige har “världens bästa djurskyddslagar” och att djur i Sverige har det bättre än i andra länder. Hur agerar då de svenska ledamöterna i parlamentet?

– Jag tror att många av de svenska ledamöterna delar en tilltro till svenskt jordbruk och är stolta över de jämförelsevis goda villkoren för djurhållning i Sverige. Tyvärr har det inte inneburit att alla svenska ledamöter stödjer en politik för att höja nivån i hela EU och se till att minska lidande och onödiga transporter inte bara i Sverige utan Europa i stort, och i förlängningen även omkringliggande länder. 

Miljöpartiet är det parti som tydligast driver på för ett ökat stöd till småskalighet och ekologisk produktion, vilket minskar belastningen på våra ekosystem, hälsa och klimat, förklarar Pär Holmgren

– Vi betalar idag fyra gånger för vår mat: Genom skatten, kostnader för miljöförstöring, när vi går till doktorn, och när vi köper den. Det är orimligt.

Peter Lundgren (SD) och Jytte Guteland (S) har också lovat att arbeta för minskade transporttider. Men i frågan om köttkonsumtionen skiljer sig politikernas åsikter åt. Medan Guteland instämmer i Holmgrens uttalande att det vore bra om vi åt mindre kött, framhåller Lundgren att det är upp till var och en att bestämma över sin egen köttkonsumtion.

Utskottet skulle vara klart med sitt arbete i juni 2021, men det kan komma att skjutas upp tre månader på grund av pandemin

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa