Mat och Klimat

FN raderar tweet efter påtryckningar från köttlobbyn

FN-skrapan. Foto: Daryan Shamkhari, Unsplash

Den 25 juli uppmanade FN sina 12,7 miljoner följare på Twitter att dra ner på köttet och äta mer växtbaserat, som en del i deras “#ActNow” – kampanj för klimatet. Det dröjde inte länge förrän köttlobbyn – och till och med Australiens jordbruksminister – gick till kraftig motattack mot kampanjen som beskrevs som absurd och vilseledande. Tre dagar senare var tweeten borta.

 

Uppmanar folk att äta mindre kött

“En absurd och vilseledande förenkling”, sade Australienska nötlobbyns president Tony Hegarty, till sajten Farmonline. “Vanhedrande och hycklande”, tycker landets jordbruksminister David Littleproud. Att uppmana folk att äta mindre kött är något som aktivistgrupper sysslar med, och är inte passande för den respekterade internationella organisation som FN ska utgöra, menar han.

Vad var det då FN:s twitterkonto postade som fick dem att reagera så starkt?

Översatt till svenska står det: “Köttindustrin står för mer utsläpp av växthusgaser än världens största oljeföretag. Köttproduktionen bidrar till vattenbrist och driver på avskogningen”

 

Tweeten innehöll även en länk till FN:s klimatkampanj “#ActNow” som listar 10 åtgärder som privatpersoner kan vidta för att minska sitt klimatavtryck. Förutom att minska köttkonsumtionen listar kampanjen andra enkla saker som mer återvinning, minska konsumtion av kläder och prylar samt att äta mer lokalproducerat.

 

Sakligheten ifrågasätts

Enligt Tony Hegarty, president för Cattle Council of Australia, innehåller tweeten grova förenklingar och sakfel. Det går inte att jämföra de utsläpp som kommer från jordbruket med de som kommer från fossila källor, menar han. De senare innebär att den totala mängden kol i kretsloppet ökar.

– Det är oansvarigt att säga att vi är jämförbara med en industri som låser upp urgamla kollager. Jordens oljereserver har varit inlåsta under marken i mer än 50 miljoner år, säger han till Farmonline.

Utsläppen av metangas från jordbruket omvandlas till koldioxid efter 12 år, medan utsläppen av kol från fossila källor kan stanna i atmosfären mycket längre än så, menar organisationen.

Det råder dock inga tvivel till att den skenande globala djurhållningen lett till kraftigt ökade metanhalter i atmosfären. Förra veckan kunde Supermiljöbloggen berätta om ännu en rapport som kopplar de rekordhöga metanutsläppen till djurindustrin.

– Metanutsläpp från boskap och andra idisslare är nästan lika stora som utsläppen från fossilindustrin, säger Rob Jackson, en av forskarna bakom studien.

Även om metanet omvandlas efter en viss tid fylls mängden på kontinuerligt när nya djur föds upp. Det visar dessutom att just denna sektor är särskilt lämpad för snabb omställning – en kraftigt minskad djurhållning skulle ge effekter inom 12 år.

 

Grundproblemet kvarstår

FN:s tweet rörde inte bara upp känslor hos köttlobbyn; även Australiens jordbruksminister David Littleproud kände manad att delta i debatten:

– FN borde hålla sig till att prata om fred och välstånd istället för att hålla på med politiska agendor. Kött är fortsatt oumbärligt för människor i världen oavsett inkomst, och vi behöver producera än mer kött om vi ska kunna säkra tillgången till mat i framtiden.

Det finns en del att anmärka på vad gäller tydligheten i FN:s kontroversiella tweet. Vad innebär det exempelvis att utsläppen är högre än de från “världens största oljebolag”? Det fanns heller ingen länk till källor som bevisar eller förklarar påståendet.

Samtidigt kvarstår det faktum att konsumtionen av animalier som den ser ut idag inte är hållbar. Förutom metanutsläppen så tar köttproduktionen enorma mängder mark i anspråk – en tredjedel av världens odlingsmarker producerar djurfoder istället för människomat – och den stigande efterfrågan på kött är huvudorsaken bakom bränderna och avskogningen i Amazonas.

FN valde att ta bort tweeten tre dagar efter den lagts upp. Till sajten Beefcenter gav en talesperson förklaringen att informationen inte kom från en FN-källa, och att de därför inte kunde stå bakom den. 

 

Viker sig för mäktig industri

Någon ersättning till tweeten går dock inte att hitta, trots att uppmaningen att äta mindre kött är en väsentlig del av FN:s klimatkampanj. Istället har de lagt upp mindre kontroversiella tweets om matsvinn och second-hand shopping.

Enligt Djurens Rätt är det uppenbart att man viker sig för köttlobbyns påtryckningar:

– Det är väldigt problematiskt att FN viker sig för påtryckningar från köttindustrin genom att backa i kommunikationen om en så viktig fråga, även om det bara rör sig om en enskild tweet. Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som kom förra året drog slutsatsen att det inte räcker att lösa klimatkrisen genom att enbart minska koldioxidutsläpp från bilar, flyg och fabriker utan det som krävs är bland annat att minska antalet kor, minska på matsvinnet och på människors köttkonsumtion, säger Moa Ranum, insamlingschef på Djurens Rätt, till Mat och Klimat.

Hon hänvisar även till en ny FN-rapport som slår fast att den ökande köttkonsumtionen i världen är en stor riskfaktor för smittspridning och nya pandemier.

Frågan om köttkonsumtionen är ett känsligt ämne som ofta rör upp känslor i debatten. I många fall är det för att det är så intimt knutet till identitet och tradition, tror Moa. Samtidigt finns det stora industrier som kampanjar för mer köttkonsumtion, av rent ekonomiska skäl.

– När så avgörande frågor som klimatet och folkhälsan står på spel är det viktigt att våga ta den här konversationen oavsett. De höga nivåerna av köttkonsumtion leder också till omfattande etiska problem med bristande djurhållning. Det är helt enkelt inte möjligt att producera dessa mängder kött utan att tumma på djurens välfärd. 

 

En av världens största producenter

Australien har en av världens största djurindustrier, och en exportmarknad värderad till ungefär 50 miljarder svenska kronor. Landet är världens tredje största exportör av nötkött och exporterar över 70 procent av den totala produktionen till andra länder, främst Japan, USA och Kina. Landet är också en av världens största exportörer av levande djur, där djuren transporteras långa sträckor över haven under plågsamma och osanitära förhållanden – en industri kantad av många skandaler.

Michael Abdi Onsäter

 

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa