Mat och Klimat

Förödande översvämningar allt vanligare i Brasiliens städer

Översvämning i Laranjal do Jari, Amapá, Brazil in 2018, Jhoseph Freitas CC by 3.0

8 februari 2022

I januari drabbades området runt den sydbrasilianska storstaden Belo Horizonte av kraftiga skyfall – med förödande översvämningar som följd. Översvämningar är ett växande problem i många av landets storstäder och experter menar att det beror på bristande stadsplanering.

 

Hotas av skövling och gruvdrift

De skyfall som nyligen drabbade regionen runt Belo Horizonte, huvudstad i delstaten Minas Gerais, fick särskilt svåra konsekvenser för de orter som ligger i närheten av floden Das Velhas. Hårdast drabbat blev Raposos, där två tredjedelar av de 16 500 invånarna tvingades överge sina hem när vattenmassor dränkte orten under andra veckan av januari. Minst tolv människor uppges ha omkommit i samband med katastrofen.

Befolkningen i Raposos bor i hus som ligger på låglänta områden nära floden.

Ronald Guerra, medlem av organisationen Kommittén för Das Velhas floddelta, CBH, säger att när de orter som finns längs landets floder byggdes upp så togs ingen hänsyn till vattendragen.

– De användes främst för att dumpa sopor och avlopp, säger han.

Detta samtidigt som det byggdes bostäder på områden riskerar att drabbas av översvämningar.

Ronald Guerra säger att vid sidan av urbaniseringen har många floder även påverkats av skogsskövling och gruvdrift – vilket ökar riskerna för de befolkningar som bor längre ner längs vattendragen.

De stora dammar som gruvbolagen anlägger innebär ett särskilt hot mot det floddelta som förser miljontals människor i utkanten av São Paulo med vatten. För tre år sedan brast en av dessa dammar i Brumadinho, en katastrof som orsakade minst 264 människors död.

– Översvämningar och jordskred uppstår inte på grund av floderna i sig. De hänger samman med mänskliga aktiviteter, genom att växtlighet har röjts bort och låglänta områden bebyggts, säger Ronald Guerra.

 

“Staten har inte agerat”

CBH:s ordförande Marcus Vinicius Polignano betonar att de styrande bär ett stort ansvar för situationen:

– Staten har inte agerat, utan låtit människor bygga på flodbankarna, i stället för att satsa på en fungerande bostadspolitik. Nu står vi inför en befäst och kaotisk situation, där den stora utmaningen är hur vi ska kunna bygga om våra städer, säger han till IPS.

Marcus Vinicius Polignano betonar att det kommer att krävas lösningar som även inbegriper de nya hot som kommer med klimatkrisen.

Tillsammans med andra organisationer har CBH lyckats driva igenom ett direktiv som innebär ett stärkt skydd för de återstående vattendragen i regionen runt Belo Horizonte.

– Att visa respekt för den naturliga infrastrukturen och låta floderna flöda fritt, i stället för att fördämma dem, är ett bra första steg, säger Marcus Vinicius Polignano.

Han betonar att översvämningarna i januari inte berodde på att nederbörden var större än normalt under månaden – utan att så mycket regn kom under kort tid.

Landskapsarkitekten Cecilia Polacow Herzog, professor vid katolska universitetet i Rio de Janeiro, menar att översvämningarna bör motverkas genom naturbaserade lösningar. Hon säger till IPS att det gäller att satsa på mycket mer växtlighet och fler trädgårdar, som har möjlighet att absorbera regnvatten. Hennes slogan är att återföra naturen till städerna – i form av många fler parker och grönområden.

– Vi behöver byta ut den grå infrastrukturen till en grön infrastruktur, säger hon.

Städerna måste börja förbereda sig på klimatkrisen, enligt Cecilia Polacow Herzog. Samtidigt är hon väl medveten om målet om att skapa betydligt grönare städer ställs inför många utmaningar – från fastighetsbranschen, politiker som vill vinna val och den bilindustri som vill se satsningar på nya vägar.

 

Mario Osava / IPS

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 5 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa