Mat & Klimat

Investeringar i växtbaserade livsmedel ger störst klimatnytta enligt studie

22 augusti 2022

Att placera sina pensionspengar så att de både gör nytta och bevarar sitt värde för framtiden kan vara en utmaning. Den bransch som framförallt lyckats dra till sig investerare utifrån etiska utgångspunkter är förnybar energi, med till exempel enkla investeringsverktyg som Trine.

Men den bransch där dina sparpengar gör störst nytta är växtbaserade livsmedel. 

Detta enligt en rapport från Boston Consulting Group (BCG). BCG framhåller i rapporten att varje krona som investeras för att producera växtbaserade livsmedel som alternativ till kött ger tre gånger så stor klimatnytta som motsvarande krona investerad i grön cement, sju gånger mer än klimatsmarta byggnader och hela elva gånger mer än elbilar.

 

Stor skillnad mellan kött och vego

Det som gör att investeringar i växtbaserade livsmedel ger så stor klimatnytta är den stora skillnaden i klimatpåverkan mellan kött och vegetariska alternativ. Biff har exempelvis mellan 6 och 30 ggr så stor klimatpåverkan som tofu (upp till 105 kg CO2-ekvivalenter per 100 gram protein, att jämföra med mindre än 3,5 kg). 

Branschen börjar också dra till sig allt större investeringar, från ca 1 miljard dollar år 2019 till 5 miljarder dollar 2022, enligt BCG-rapporten.

Och man lyfter i rapporten också fram att pengarna inte bara ger klimatnytta, men också kan visa sig vara en lönsam investering, då växtbaserade alternativ till kött beräknas öka sin marknadsandel från dagens 2 procent till 11 procent år 2035, om nuvarande trend med ökat intresse för gröna proteiner fortsätter. 

 

Biff har mellan 6 och 30 gånger så stor klimatpåverkan som tofu, gjort på sojabönor

 

Minskar avskogning

Enligt BCG kommer Europa och Nordamerika nå ”peak meat” 2025, och köttproduktionen därefter minska. Med det minskar också trycket på avskogning. Djurindustrin ianspråktar 83 procent av den brukade jorden och står för 60 procent av jordbrukets klimatpåverkan, trots att man bara bidrar med 18 procent av kaloribehovet och 37 procent av proteinbehovet.

Även om BCG-rapporten har amerikanskt fokus finns också alternativ för den som vill placera sina pensionspengar i svenska eller nordiska bolag som utvecklar växtbaserade alternativ till kött.

Exempel på sådana företag är Orkla (med bland annat varumärket Anamma) , Veg of Lund (med bland annat växtbaserade mejeriprodukter under namnet DUG) och AAK (med bland annat växtbaserade oljor, majonäs och dressing).

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.