Mat och Klimat

Klimatkrisen under corona - ingen grön återhämtning i sikte

Över 80 procent av de långsiktiga investeringarna har gått till "business as usual". Några procent har till och med gått till ökade satsningar på fossil infrastruktur. (Foto: Chris Liverani, Unsplash)

18 mars 2021

Det skulle behövas motsvarande en global corona-lockdown vartannat år om världssamfundet ska klara av att hålla temperaturökningen under Parisavtalets 2 grader, visar en ny rapport. Samtidigt har endast en bråkdel av återhämtningspaketen – cirka 2,5 procent – tillägnats omställningen. 

Stora var orden när det pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen tog ett järngrepp om världens länder. Det här skulle bli vår chans att starta om och bygga nytt.

 “Det finns inget vaccin mot klimatkrisen. Vi behöver därför en återhämtningsplan skapad för framtiden”, skrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på Twitter.

 

 

“Vi måste agera för att skydda vår planet från både coronaviruset och det existentiella klimathotet. Vi måste göra återhämtningen till en riktig möjlighet att göra saker rätt för framtiden”, sade FN:s generalsekreterare António Guterres i våras.

Och utsläppen har visserligen minskat en hel del; under 2020 föll de globala utsläppen med 7 procent – eller 2,6 miljarder ton koldioxid – när stora delar av världsekonomin stängdes ned eller bromsade in. Men för att klara av att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader krävs en minskning på 1-2 miljarder ton varje år – decenniet ut – och det är inte mycket som tyder på att vi kommer att klara av det, visar en ny rapport publicerad i Nature Climate Change. 

– Utsläppen var lägre 2020 eftersom fossil infrastruktur användes mindre – inte för att den lades ned. När den fossila infrastrukturen tas i bruk igen finns det en stor risk för en rekyl under 2021, på samma sätt som efter finanskrisen 2008, sade Glen Peters, en av forskarna bakom studien, till The Guardian.

Studien är bara den senaste av flera som visar samma sak: Den historiska utsläppsminskningen är tillfällig och kommer betyda litet för klimatmålen på sikt, såvida världens ekonomier inte tar tillfället i akt och storsatsar på en radikal grön omställning.

 

 

Det gröna guldet blev till sand

Hur går det då med den globala gröna återstarten? Har världens ekonomier tagit detta unika tillfälle i akt att för en gångs skull göra upp med sin sjukliga och självskadliga beroendeställning till fossila energikällor och hejdlös materialkonsumtion? Svaret är förstås nej.

Enligt en ny studie utförd av forskare vid Oxford University har endast 2,5 procent av världens stödåtgärder gått i en grön riktning. Av de 15 biljoner dollar som världens 50 ledande ekonomier satsat har endast 340 miljarder gått till klimatvänliga åtgärder. Om man bortser från akuta krispaket, och tittar på de mer långsiktiga investeringarna, växer andelen till 18 procent. Merparten av pengarna har gått till att bevara rådande system, och några procent har till och med gått till ökade investeringar i fossil energi.

I en annan analys som vi skrivit om tidigare framkommer att endast 4 av världens 23 största ekonomier får till netto-positiv klimateffekt genom deras dittills beslutade stödåtgärder.

Forskarna bakom Oxford-studien har nu lanserat projektet Global Recovery Observatory som ett sätt att öka transparensen i återhämtningsarbetet. På den interaktiva kartan kan man se hur mycket de olika länderna spenderat gröna stödåtgärder under pandemin. Sverige placerar sig någonstans på mitten av kartan med en återstart som är 24 procent grön.

 

(Bild: Undp)

 

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Bilen får stå tillbaka i storstädernas corona-omstart

Se även: Ny rapport – den gröna återhämtningen inte grön nog

Fler artiklar av denna författare

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa