Mat & Klimat

Lång torka kan slå hårt mot Latinamerikas skördar

Bristande nederbörd riskerar att leda till kraftigt minskande skördar av soja och majs i Brasilien, Argentina och Paraguay. Foto: Mauricio Ramos/IPS

2 februari 2022

En långvarig torka kan leda till kraftigt minskade skördar i de största latinamerikanska jordbruksländerna Brasilien, Argentina och Paraguay. Dessutom är vattennivåerna låga i de viktigaste floderna, vilket drabbar transporterna av bland annat majs och soja.

 

Slår hårt mot majs och soja

Experter menar att det ännu är för tidigt att bedöma hur stora skördeförlusterna kan bli – men det finns en risk för att de tre ländernas ekonomier kommer att drabbas mycket negativt.

När det gäller de viktiga sojabönorna beräknar USA:s jordbruksdepartement att skördarna i de tre länderna kan minska med drygt nio miljoner ton. Den brasilianska konsultfirman AgRural uppskattar dock att förlusterna kan komma att uppgå till hela 20 miljoner ton.

Även när det gäller majs kommer det att bli svårt för Argentina och Brasilien att nå upp till tidigare nivåer, enligt en rapport från jordbrukskonsulten Marianela de Emilio.

Väderprognoserna ser heller inte särskilt lovande ut, åtminstone fram till slutet av mars eller början av april. Detta eftersom väderfenomenet La Niña fortsätter att påverka hela regionen och bidrar till torkan.

Brasilien är världens största producent och exportör av soja och tredje störst producent av majs. Men båda dessa grödor har drabbats av den bristande nederbörden i landets södra delar, vilket kommer att leda till mindre skördar än man förväntade sig bara för en månad sedan.

Även i Argentina förväntas den bristande nederbörden orsaka en kraftigt minskande produktion av både majs och soja. Dessutom drabbades landet av en värmebölja i början av året.

Situationen är densamma i Paraguay, och enligt landets jordbruksminister Moisés Bertoni kommer torka och ovanligt höga temperaturer att få effekter på landets viktigaste exportgröda, sojan.

Enligt uppskattningar från Rosario Stock Exchange kan sojaproduktionen i landet minska med hela 30 procent samtidigt som även majsodlingarna drabbas hårt. Det kan i sin tur leda till kraftigt minskande exportintäkter för Paraguay.

 

Enligt konsultfirman AgRural kan förlusterna av soja uppgå till hela 20 miljoner ton

 

Långvarig vattenbrist

De senaste åren har torkan varit ett återkommande problem i det stora deltaområdet mellan de tre länderna. Regionen har varit drabbad av en svår vattenbrist i nästan tre års tid.

Enligt Cindy Fernández vid Argentinas nationella meteorologiska institut har nederbörden varit under den normala i södra Brasilien under de senaste 20 åren, med ett fåtal undantag. Detta har i sin tur skapat en långvarig vattenbrist. Även i den nordöstra regionen Litoral i Argentina har nederbörden varit ovanligt låg de senaste åren.

Agronomen Luis Recalde från Paraguay betonar dock att problemen har varit särskilt stora denna säsong.

– Det hänger delvis samman med klimatförändringarna och det finns en risk för att problemen kommer att inträffa oftare i framtiden, säger han.

Luis Recalde betonar att det inte bara handlar om minskande skördar i sig  – utan om de effekter detta kan få i form av stigande priser på basvaror.

Vattennivåerna i floderna i det enorma deltaområdet Río de La Plata är samtidigt extremt låga, vilket de nu har varit sedan 2019. Och det får många och svåra konsekvenser för människor, konstaterar Luis Recalde.

– Den tydligaste effekten är en minskad tillgång på vatten och stigande priser på el och varor som transporteras via floderna, säger han.

En del av transporterna av spannmål går dessutom via floderna. Men på grund av de låga vattennivåerna kan fartygen inte gå fullastade, vilket i sin tur leder till högre transportkostnader.

Den grupp som anses drabbas särskilt hårt av torkans effekter är de medelstora och små jordbruksproducenterna. Och enligt Carlos Achetoni, ordförande för Federación Agraria Argentina, som representerar mindre producenter i landet, är många småodlare redan nu skuldsatta.

– En dålig skörd kan leda till att många tvingas gå i konkurs – om inte staten bidrar med hjälp, säger han.

Jorgelina Hiba / IPS

 

*Artikeln har även publicerats av nyhetssajten Diálogo Chino

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…

Krönikor
Maria Sandblad

Konsten att blunda inför det onda

Kan det finnas ett samband med krigets fasor och vår kollektiva blindhet inför vad vi, trots att vi ser oss som goda människor, gör mot försvarslösa djur, vårt dagliga förträngande av den brutala sanningen bakom det som hamnar på våra tallrikar…