Mat & Klimat

Missförhållanden vid slakterier mer regel än undantag

Bilder från Djurrättsalliansens tidigare granskning av ett KRAV-slakteri som fick mycket uppmärksamhet tidigare i år. Nu avslöjar organisationen att bristerna är systematiska för hela branschen

17 september 2021

9 av 10 slakterier som har haft minst en kontroll av länsstyrelsen har brutit mot djurskyddslagen, enligt en granskning som Djurrättsalliansen presenterat. Av 96 kontrollerade slakterier är det enbart 11 som har klarat kontrollen utan anmärkning. 

Bland granskade slakterier finns både små gårdsslakterier och storskaliga slakterier som HK Scan och Guldfågeln. Det handlar bland annat om djur som varit vid medvetande när deras halsar skurits av, golv så hala att djuren halkar, och djur som plågats med elchocker innan slakt.

Djurrättsalliansen bildades 2005 och är en ideell organisation som arbetar för hänsyn, respekt och empati för alla djur, och har en vision om ett samhälle utan djurförtryck och djurutnyttjande. Man arbetar därför för att dokumentera, avslöja och bekämpa djurförtryck, och granskningen av länsstyrelsernas kontroller av brister vid slakterierna är ett led i det arbetet.

 

Censurerade dokument

De kontroller som landets länsstyrelser har genomfört är av väldigt olika karaktär. I vissa fall har hela slaktprocessen från uppstallning till bedövning och avblodning genomlysts, i andra fall bara någon enskild del av processen. Granskningen omfattar djurskyddskontroller gjorda fram till augusti 2021. Vad som dock gjort Djurrättsalliansens arbete svårare är att mycket i de dokument man fått ut har varit censurerat.

– Bristerna i flertalet av alla de handlingar vi har fått ut har varit maskade, men inte alla. På så vis har vi kunna se en del av de brister som uppmärksammats, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

I ett stort antal dokument hänvisar länsstyrelserna till 30 kap. 23§ i Offentlighets- och sekretesslagen, dvs med innebörd att länsstyrelserna bedömer att de berörda slakterierna kan lida ekonomisk skada om information om missförhållanden lämnas ut till allmänheten.

– Alla länsstyrelser gör det inte och vi upplever att det även är lite godtyckligt hur och när det görs. Det är en fråga om hur en väljer att tolka lagstiftningen och vi tycker att det är anmärkningsvärt att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen. Och som i det här fallet därmed gör det omöjligt för allmänheten att få insyn i hur djuren behandlas. Vi menar att länsstyrelserna uppenbart sätter slakteriernas intressen främst genom att dölja de brister och lagbrott som myndigheten funnit, säger Gustafsson.

 

En sida ur en av länsstyrelsens kontrollrapporter som visar hur myndigheten maskerar brister som uppmärksammats på slakterier.

 

Otillräcklig kontroll

I och med att maskningen i många fall döljer vad det handlar om för brott, har det varit omöjligt att göra en total sammanställning över vilka typer av övergrepp som begås på slakterierna. Men eftersom inte alla handlingar maskats går exempel ändå att utläsa.

Av de brister som inte varit maskade har vi bland annat kunnat utläsa synnerliga grova överträdelser som att djur har varit vid medvetande när de fått halsen avskuren, elpåfösare har använts olagligt, och personal har inte kontrollerat om djuren bedövats korrekt. Länsstyrelserna har även uppmärksammat att personal saknat kompetensbevis, att tillsynen av djuren har brustit och att sjuka djur inte har fått vård, säger Gustafsson.

 

Foto: Länsstyrelsen

 

Finns inga djurvänliga slakterier

Djurrättsalliansen spekulerar inte i vilken typ av nedslag som gjorts i de fall handlingarna maskats, eller om det i dessa fall handlar om än grövre missförhållanden.

– Men vad vi med säkerhet kan säga är att de innebär oetisk behandling av andra tänkande och kännande individer, för det finns inget slakteri som behandlar djur väl. Slakteriernas syfte är att döda djur och det innebär brutala våldshandlingar. Det är alltså inte enbart eller huvudsakligen lagbrotten som innebär lidande och djurplågeri för djuren utan det sker även inom lagens ramar, säger Gustafsson.

Det granskningen dock visar med all tydlighet är att dagens lagstiftning och kontroll är otillräcklig. Men det är inte skärpta straff vid de brister som uppdagas som är Djurrättsalliansens förslag till lösning.

Enligt oss är den enda lösningen för att få stopp på våldet som djuren utsätts för i dagens livsmedelsindustri att välja växtbaserad mat och ställa om till en djurfri livsmedelsindustri. Vi varken behöver eller har någon rätt att utnyttja och döda andra individer. Vi står alltså med ett alternativ i våra händer som innebär en mer etisk framtid för alla som lever här, så varför inte välja det? säger Gustafsson.

Niclas Malmberg

 

Se även: Dafgårds storsatsar på veganchark – “vi kan inte fortsätta äta kött som förut”

Se även: Nytt projekt för morgondagens ärter

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.