Mat och Klimat

Tillgång till mat avgörande – om fred ska uppnås i Sahel

Enligt Afrikanska utvecklingsbanken tillgången till mat en avgörande fråga för att det ska gå att uppnå stabilitet i den våldsdrabbade regionen. Foto: Kristin Palitza/IPS

 

Det finns direkta kopplingar mellan den extrema fattigdomen och konflikterna i Sahelregionen strax söder om Sahara. Det var budskapet vid ett FN-möte som hölls i veckan.

Kronisk matbrist driver konflikter

Det islamistiska våldet i nordvästra Afrika har ökat dramatiskt på senare tid.

– Den ökande våldsamma extremismen i Sahel hänger samman med de förhållanden som befolkningen möter i sina dagliga liv. I stora delar av regionen finns ingen elektricitet, det finns inget friskt dricksvatten, tillgången på utbildning är bristfällig. Och detta leder till ett försämrat säkerhetsläge, sade Khaled Sherif, chef vid Afrikanska utvecklingsbanken vid mötet.

Dessutom har coronapandemin enligt honom slagit särskilt hårt mot de mest sårbara grupperna.

Enligt en rapport från Amnesty International har instabiliteten och bristen på mat i regionen lett till att fler än 7,5 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Det är en situation som riskerar att förvärras ytterligare i spåren av pandemin.

Khaled Sherif påpekade att den kroniska bristen på mat driver på instabiliteten.

– Det har förödande konsekvenser för fred, stabilitet och social sammanhållning, sade han.

 

Länderna blir rikare – men ojämlikheten förvärras

En tidigare rapport från Världsbanken har visat att ett av de drabbade länderna, Mali, skulle behöva diversifiera sin ekonomi – för att på det sättet göra det möjligt för medborgarna att öka sina inkomster.

Enligt Khaled Sherif har nästan hälften av Afrikas 54 länder upplevt en stark tillväxt – samtidigt som bruttonationalprodukten per capita har minskat, vilket lett till en ökad ojämlikhet.

– Hur kan Afrikas länder bli rikare samtidigt som Afrikas befolkning blir fattigare? Om vi inte hanterar det problemet så kommer frågan om stabiliteten att bli ett återkommande problem som kommer att påverka i synnerhet de svaga staterna under många år framåt, sade han.

Khaled Sherif menar att det är avgörande att åtgärder sätts in på lokal nivå, eftersom det är där som konflikterna kommer till uttryck. Byar, städer och lokala myndigheterna behöver enligt honom agera, för att locka fram de investeringar som behövs.

– Våra erfarenheter visar att tillgången på mat kan stärkas genom att lokala matproducenter går samman och gemensamt köper in tekniska lösningar. Det är en form av investeringar som kan göras lokalt för att skapa nya arbetstillfällen och öka de gemensamma inkomsterna, sade Khaled Sherif.

Nalisha Adams / IPS

Fler artiklar av denna författare

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa