Mat & Klimat

Experter bevakar om FN:s mat-toppmöte leder till åtgärder

På torsdag håller FN ett globalt toppmöte om världens livsmedelssystem. Åsikterna om mötet går isär, men alla är överens om en sak: matsystemet måste ställas om i grunden.

23 september 2021

I veckan kommer företrädare för fler än 85 länder att slå fast sina ambitioner om att förändra världens livsmedelssystem, i samband med ett toppmöte som hålls i FN:s regi. Ett stort nätverk av forskare meddelar samtidigt att de kommer att övervaka att länderna också lever upp till sina löften.

Veckans FN-toppmöte om världens livsmedelssystem syftar till att förändra hur mat produceras, distribueras och konsumeras. Vid det virtuella mötet förväntas länderna bland annat att utlova satsningar på nyttigare skolluncher, åtgärder för att minska matslöseriet och insatser för att stärka klimatarbetet genom innovationer inom jordbruket.

FN har inför mötet ordnat en lång serie av konsultationer i syfte att skapa nationella strategier för utvecklingen av tåligare och mer hållbara matsystem. Världsorganisationen uppger att toppmötet samtidigt innebär en möjlighet för världen att hamna på rätt spår igen i arbetet för att uppnå de globala utvecklingsmålen.

 

”Svagt och svårkontrollerat”

Många experter varnar samtidigt för att de åtaganden som länderna kommer att utlova, och som inte är juridiskt bindande, riskerar att väga lätt om de inte åtföljs av kontroller av efterlevnaden. En av dessa är Boyd Swinburn som är professor i global hälsa vid Auklands universitet i Nya Zeeland:

– Jag befarar att ländernas åtaganden kommer att vara så vaga och svårkontrollerade att det kommer att bli svårt att ställa regeringar och företag till svars, säger han.

Boyd Swinburn leder det internationella nätverket Informas, som granskar livsmedelspolitik, och är en av de forskare som ingår i Accountability Pact, en satsning som kommer att följa upp i vilken utsträckning toppmötet kommer att resultera i verkliga åtgärder. Över 250 forskare från olika delar av världen har slutit upp bakom initiativet.

I en artikel i tidskriften Global Food Security skrev nyligen ett antal jordbruks- och livsmedelsexperter att det behövs kontrollmekanismer för att följa upp vilka resultat toppmötet leder till. Enligt experterna måste detta göras öppet och med vetenskapliga metoder – för att tydligt kunna visa vilka åtaganden som också blir genomförda.

Namukolo Covic som arbetar vid International Food Policy Research Institute och är en av författarna till artikeln säger att detta är nödvändigt för att kunna ställa regeringar och privata företag till svars.

Veckans toppmöte har samtidigt bojkottats av ett stort antal organisationer och forskare som anser att de stora jordbruksföretagen haft ett alldeles för stort inflytande över mötet – på bekostnad av småbönder och ursprungsbefolkningar. Den kritiken har dock avvisats av FN.

Ruth Douglas

 

Se även: Djurhållningen står för en tredjedel av matens utsläpp

Se även: FN: Hundratals miljarder i bidrag till skadlig matproduktion

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.