Mat & Klimat

Experter bevakar om FN:s mat-toppmöte leder till åtgärder

På torsdag håller FN ett globalt toppmöte om världens livsmedelssystem. Åsikterna om mötet går isär, men alla är överens om en sak: matsystemet måste ställas om i grunden.

23 september 2021

I veckan kommer företrädare för fler än 85 länder att slå fast sina ambitioner om att förändra världens livsmedelssystem, i samband med ett toppmöte som hålls i FN:s regi. Ett stort nätverk av forskare meddelar samtidigt att de kommer att övervaka att länderna också lever upp till sina löften.

Veckans FN-toppmöte om världens livsmedelssystem syftar till att förändra hur mat produceras, distribueras och konsumeras. Vid det virtuella mötet förväntas länderna bland annat att utlova satsningar på nyttigare skolluncher, åtgärder för att minska matslöseriet och insatser för att stärka klimatarbetet genom innovationer inom jordbruket.

FN har inför mötet ordnat en lång serie av konsultationer i syfte att skapa nationella strategier för utvecklingen av tåligare och mer hållbara matsystem. Världsorganisationen uppger att toppmötet samtidigt innebär en möjlighet för världen att hamna på rätt spår igen i arbetet för att uppnå de globala utvecklingsmålen.

 

“Svagt och svårkontrollerat”

Många experter varnar samtidigt för att de åtaganden som länderna kommer att utlova, och som inte är juridiskt bindande, riskerar att väga lätt om de inte åtföljs av kontroller av efterlevnaden. En av dessa är Boyd Swinburn som är professor i global hälsa vid Auklands universitet i Nya Zeeland:

– Jag befarar att ländernas åtaganden kommer att vara så vaga och svårkontrollerade att det kommer att bli svårt att ställa regeringar och företag till svars, säger han.

Boyd Swinburn leder det internationella nätverket Informas, som granskar livsmedelspolitik, och är en av de forskare som ingår i Accountability Pact, en satsning som kommer att följa upp i vilken utsträckning toppmötet kommer att resultera i verkliga åtgärder. Över 250 forskare från olika delar av världen har slutit upp bakom initiativet.

I en artikel i tidskriften Global Food Security skrev nyligen ett antal jordbruks- och livsmedelsexperter att det behövs kontrollmekanismer för att följa upp vilka resultat toppmötet leder till. Enligt experterna måste detta göras öppet och med vetenskapliga metoder – för att tydligt kunna visa vilka åtaganden som också blir genomförda.

Namukolo Covic som arbetar vid International Food Policy Research Institute och är en av författarna till artikeln säger att detta är nödvändigt för att kunna ställa regeringar och privata företag till svars.

Veckans toppmöte har samtidigt bojkottats av ett stort antal organisationer och forskare som anser att de stora jordbruksföretagen haft ett alldeles för stort inflytande över mötet – på bekostnad av småbönder och ursprungsbefolkningar. Den kritiken har dock avvisats av FN.

Ruth Douglas

 

Se även: Djurhållningen står för en tredjedel av matens utsläpp

Se även: FN: Hundratals miljarder i bidrag till skadlig matproduktion

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…