Fredrik Reinfeldt: USA står inför ett ödesval

Attachment-1
Fredrik Reinfeldt skriver om hur trumpismen försvagat det globala samarbetet på bland annat klimatområdet. (Foto: Albert Bonniers förlag)

Mat & Klimat har ställt tre frågor till Fredrik Reinfeldt, om demokratin i världen och klimatfrågan, utifrån hans nya bok Ödesvalet.

 

1. I din bok beskriver du varför det är så viktigt för demokratin i USA att Donald Trump inte blir omvald som president. Varför är det viktigt också för övriga världen att Donald Trump inte blir omvald?

– Han motarbetar aktivt globala lösningar och ersätter det med lösningar som enbart gynnar USA. Den formen av nationell egoism sprider sig sedan till andra.

 

2. I rollen som Sveriges statsminister träffade du år 2007 president George W. Bush och lyfte då klimatförändringarna i ditt samtal med honom. På vad sätt skiljer sig nuvarande president Trump och dåvarande president Bush åt i klimatfrågan?

– Trump har mer aktivt ifrågasatt de vetenskapliga rönen kring människans klimatpåverkan, trots att vi vet mer om det 13 år efter jag mötte Bush.

 

3. Vad skulle det innebära för klimatfrågan om Biden blir president jämfört med om Trump blir omvald?

– Biden tar frågan på allvar och kommer återföra USA in i Parisavtalet.

 

“Republikanerna i förfall”

I en ny bok varnar Fredrik Reinfeldt för Donald Trump som fortsatt USA-president. Titeln är tydlig. Ödesvalet: Om en demokrati i fara och en världsordning i upplösning.

Reinfeldt har skrivit en viktig bok och det väger naturligtvis tungt att en tidigare statsminister (2006-2014) tar tydlig ställning. Boken är synnerligen välskriven, med skarpa analyser och också lättläst och underhållande. Reinfeldt går tillbaka historiskt för att ge kontexten till den politiska situation i USA nu, med Trump som ledare för ett republikanskt parti i förfall som har övergett många av sina kärnvärden. Som närmaste medarbetare vid författandet har han haft sin son Gustaf Reinfeldt.

Bokens två första kapitel beskriver USA och hur dess demokrati växt fram och utvecklats, där landet efter andra världskriget haft en avgörande roll för utvecklingen av FN och den globala världsordningen. I de tre kapitlen därefter tar Reinfeldt upp Trumpismen, Republikanernas förfall och Demokraternas vägval, mellan att vara ett brett center-vänster-parti eller ett parti längre till vänster. 

Kapitel tre har den slående rubriken Trumpism – USA tar steg mot diktatur. Reinfeldt menar att landets demokrati är i fara och skriver att Trump ”har inlett ett brett angrepp på grundvalarna för USA:s demokrati”. 

 

Ett hot mot det globala samarbetet

Den andra halvan av boken ägnas åt Trumps utmanare Joe Biden, en redogörelse för de olika delstaternas betydelse i valet (inklusive viktiga delar av dess historia) och åt hur världen kan se ut år 2030, med utgångspunkt från resultatet av detta ödesval. 

Reinfeldt skriver att om Trump blir omvald så ”kommer en mer metodisk nedmontering av den amerikanska demokratin att fortsätta”. Vi kan förvänta oss ökad repression och försök till inskränkningar av pressfriheten. Trump kommer att anstränga sig ännu mer för att säkra maktpositioner åt sin familj efter att han själv lämnat presidentämbetet – också för att skydda sig själv mot olika rättsprocesser.

USA har en omfattande betydelse för globalt samarbete. Om Trump vinner kommer nedmonteringen av den existerande världsordningen att tillta och i stället kommer vi att få ”ett tilltagande kaos baserat på att den med störst styrka och kraft bestämmer”. 

Med Biden som president väljer USA en annan väg, skriver Reinfeldt. Biden skulle anstränga sig för att hålla ihop världen, med respekt för att länder är olika. Samtidigt skulle han kunna skapa enighet bland en stor grupp demokratier kring vikten av att han en stabil världsordning, som inte bygger på den starkes rätt. Då kan världen fokusera mer på att uppfylla FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) – såsom en värld utan fattigdom, med tillgång till hälsovård, en fungerande hållbar ekonomi och livskraftiga ekologiska förhållanden. 

Stefan B Nilsson

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Stefan B Nilsson

Domstolsbeslut ger Biden chans att avveckla kolkraften snabbare

Biden-administrationen har fått en gyllene möjlighet att snabba på avvecklingen av kolkraften i USA. Detta sedan en federal domstol underkänt Trumps försök att avskaffa “Clean Power Plan” som dikterar villkoren för landets energiomställning.

Klimat
IPS Inter Press Service

Pandemin har försvagat skyddet av världens skogar

Coronapandemin har påverkat skogar över hela världen – bland annat genom minskade insatser för en hållbar skogsvård. Det konstateras i en ny global rapport från FN:s skogsforum, UNFF.

Inrikes
Niclas Malmberg

Här frodas mikrolivet – möt bonden som lagrar kol i marken

På 15 gårdar pågår nu ett pilotprojekt för att se vilka metoder som fungerar bäst för kolinlagring i vårt land. Det rör sig om bland annat trädplantering, plöjningsfria metoder och plantering av fleråriga växter. Vi har talat med Jesper Sandström, som driver en av gårdarna som ingår i studien.

Krönikor
Maria Sandblad

Krönika: En omsorgsfull böna – av kunglig börd

Nytt år. Evig vinnare. När den sista julmaten är uppäten är det dags för älsklingsbönorna nummer ett;
de röda, sköna, matiga, mustiga röda bönorna som kallas kidney bönor i väst

Translate »