Mat & Klimat

Återkommande vattenbrist drabbar flera miljarder människor

Upp emot fyra miljarder människor i världen upplever redan vattenbrist under åtminstone en månads tid varje år, och situationen riskerar att förvärras ytterligare. Foto: Jeffrey Moyo/IPS

4 januari 2022

Det finns beräkningar som visar att över hälften av jordens befolkning redan nu återkommande drabbas av svår vattenbrist – och situationen riskerar att förvärras ytterligare. Det uppger FN-organet UNCCD.

FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, uppger att uppskattningar visar att upp emot fyra miljarder människor i världens lever under ”svår vattenstress” under minst en månads tid varje år. Detta medan som en halv miljard människor ständigt tvingas hantera denna situation.

Samtidigt varnar organet för att nästan hälften av alla världens stora städer och en stor majoritet av de konstbevattnade åkrarna i framtiden kommer att drabbas av vattenbrist, åtminstone i perioder.

UNCCD slår fast att klimatförändringarna kommer att förvärra torkor och vattenbrist i många delar av världen.

I de flesta länder bemöts torkor först när de väl uppkommit. Men enligt UNCCD bekämpas fenomenet bäst genom att se till att jordar hålls friska – då dessa tjänar som naturliga lagringsplatser för vatten. Uttjänta marker kan däremot inte stå för denna service – och av det skälet betonar FN-organet att massiva satsningar på restaurering av marker är den bästa metoden både för att bemöta torkor och öka tillgången på vatten.

 

Efterlyser mer hållbart jordbruk

Under förra året drabbades samtidigt många befolkningar i olika delar av världen av förödande översvämningar. Enligt UNCCD är orsaken till att problemen med torkor och översvämningar ökar inte bara väderrelaterade, utan det handlar också om att större områden blir allt torrare och att fler människor därmed lever på dessa platser.

Även FN:s jordbruksorganisation, FAO, varnar för en framtid där matproduktionen kommer att påverkas i de områden där tillgången på vatten och bördiga jordar redan nu är ansträngd.

I en rapport konstaterar organet att världsbefolkningen kommer att fortsätta växa, vilket samtidigt innebär att matproduktionen måste öka kraftigt. Detta samtidigt som både vatten- och markresurser är begränsade och redan nu satta under hårt tryck. FAO betonar att det betyder att framtidens jordbruk måste bli både mer produktivt och mer hållbart.

Enligt rapporten ringer samtidigt varningsklockorna, eftersom tillväxten inom utvecklingsländernas matproduktion inte alls är lika hög som tidigare.

Samtidigt som världens jordbruksproduktion står bakom stora utsläpp av växthusgaser så har de resulterande klimatförändringarna skapat en betydligt svårare situation för världens bönder. FAO betonar att situationen är särskilt svår för de fattiga bönderna i världens utvecklingsländer – som är mest sårbara och har sämst möjligheter att genomföra anpassningsåtgärder.

Jeffrey Moyo / IPS

Se även: Butikskedjor svarar på frågor om brasilianskt kött

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.