Mat och Klimat

Djurskyddsorganisationer till EU: Stäng minkfarmerna!

14 EU-länder har börjat fasa ut eller förbjudit minknäringen, 6 andra länder är på gång. Nu kämpar EU:s samlade djurskyddsorganisationer för ett beslut på EU-nivå (Foto: Jo-Anne McArthur, Unsplash)

22 december 2020

I land efter land har coronaviruset tvingat fram förbud och restriktioner mot den redan vacklande minknäringen, nu senast i Danmark. Nu uppmanar Djurens Rätt, tillsammans med 48 andra djurskyddsorganisationer, EU att stoppa all uppfödning av minkar i unionen.

2020 kan mycket väl signalera början på slutet för den europeiska minknäringen – kanske pälsindustrin som helhet. Pandemin har satt mänsklighetens ohållbara relation till djurriket i fokus och givit oss lärdomar som vi sent ska glömma; handeln med vilda djur, förstörda ekosystem och industriell djurhållning – allt detta bidrar till att öka risken för spridning av smittsamma virus och resistenta bakterier.

Igår kunde TT rapportera att all minkuppfödning förbjuds i Danmark under 2021 – ett beslut som med största sannolikhet leder till att hela branschen går i graven, enligt Jörgen Martinsson, vd för Svensk Mink. Danmark är världsledande inom minkbranschen, och exporterade förra året päls till ett värde om 4,9 miljarder danska kronor.

Folketingets beslut kommer som en följd av att det under hösten upptäckts muterade former av coronavirus bland minkar som sedan också spridit sig till människor i landet. Muterade minkvirus har även upptäckts hos människor i Nederländerna, Sydafrika, Schweiz, USA med flera. Miljontals minkar avlivades och världens största auktionshus för päls – Kopenhagen fur – läggs ned.

 

En reservoar för coronavirus

Larmen om de muterade coronastammarna har fått flera EU-länder att agera. Nederländerna sköt fram sitt förbud så att det börjar gälla 2021, istället för 2023. Irland tog nyligen ett preventivt beslut att avliva samtliga minkar och förbjuda näringen, trots att smittan inte bekräftats på någon av landets farmer. Ungern meddelade för en månad sedan att även de förbjuder uppfödning av mink och räv – dock rör inte beslutet landets omfattande chinchillafarmer.

Det är mot bakgrund av detta som en bred koalition av EU:s djurskyddsorganisationer nu uppmanar Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, och Janusz Wojciechowski, jordbrukskommissionär, att förbjuda all minkuppfödning och transport av levande minkar och råa pälsar inom och mellan medlemsländerna.

Minkar är extremt mottagliga för SARS-CoV-2 och minkfarmerna riskerar bli en reservoar för viruset under rådande pandemi, skriver de. De muterade virusvarianterna riskerar göra det kommande vaccinet ineffektivt.

14 medlemsländer har redan börjat fasa ut eller förbjudit pälsindustrin och 6 länder har börjat utreda frågan närmare. Flera opinionsundersökningar visar att EU-medborgarna är kritiska mot pälsdjursfarmning och stöttar ett förbud, enligt koalitionen.

 

Ska Sverige bli “räddningsplank för oetisk industri”?

Även i Sverige är opinionen starkt för en avveckling – med 8 av 10 som motsätter sig näringen enligt en undersökning från 2015. Den sista rävfarmen i landet stängde 2001, och den sista chinchillafarmen 2014, men minknäringen har överlevt – om än i relativt liten grad – trots motstånd från medborgare och djurskyddsorganisationer. Idag finns det ungefär 40 farmer i landet, varav hälften i Blekinge. 

Coronaviruset har påträffats på 13 svenska farmer sedan oktober, men landsbygdsministern avvisar de förnyade kraven från V och MP om att avveckla näringen.

– Man har agerat på ett bra sätt och belagt alla minkfarmar med restriktioner. Vi ska inte arbeta med förbud mot enskilda näringar, säger Jennie Nilsson (S) till Expressen.

Enligt Benny Andersson på Djurens Rätt håller Sverige på att försaka sin roll som ledande inom djurskydd i världen. Förbuden i Danmark och andra länder kan leda till att minkproducenter vänder sig till Sverige i framtiden.

– Minkfarmningen är på väg bort från Europa, den trängs ut från land efter land. Med sin ovilja att agera riskerar Sverige att bli en räddningsplanka för en oetisk, omodern och starkt kritiserad uppfödning av minkar för sin päls. Möjligheten att hävda att vi har världens bästa djurskydd finns inte längre, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

 

Se även: När ska Sverige släppa taget om pälsindustrin?

 

Michael Abdi Onsäter

 

 

Karta över länder med restriktioner och förbud mot pälsdjursindustrin. Foto: Fur Free Alliance

Fler artiklar av denna författare

Visited 6 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa