Mat och Klimat

EU föreslår importförbud av kött och palmolja som orsakat avskogning

Konsumtionen inom EU svarar för cirka 10 procent av avskogningen globalt, enligt EU-kommissionens egna uppgifter.

1 december 2021

En viktig slutsats vid klimatoppmötet i Glasgow var att avskogningen av regnskog måste stoppas. EU tar nu frågan vidare ett steg från ord till att bli handling, i form av ett lagförslag att begränsa import av nötkött, soja, palmolja, kaffe, kakao och virke som inte kan visas ha producerats utan avskogning som resultat. 

 

Står för 10 procent av avskogningen

Tidigare har produkter förknnippade med illegal avskogning kunnat stoppas från import till EU, och positionsförändringen kan ses i ljuset av länder som Brasilien öppnat för mer legal avskogning. EU-kommissionen framhåller samtidigt att för att få tillräcklig kraft är det viktigt att också andra stora marknader, som Kina och USA, ställer högre krav på importerade varor.

Att importen till EU utgör en viktig del av avskogningen är dock tveklöst. Mellan 1990 och 2020 förlorade världen 420 miljoner hektar skog, en yta större än EU, och konsumtion inom EU svarar för cirka 10 procent av avskogningen globalt, enligt EU-kommissionens egna uppgifter.

Miljöorganisationen Mighty Earth ser förslaget som ett viktigt steg i rätt riktning, men kritiserar det samtidigt för att vara otillräckligt. Bland annat för att gummi inte är inkluderat i importförbudet, trots att gummiproduktionen svarar för en stor del av avskogningen. Men också för att den geografiska avgränsningen gör att viktiga områden inte omfattas, däribland Cerrado, det savannområde som utgör 20 procent av Brasilien.

 

Viktigt med enkelt regelverk

Livsmedelsföretagens branschorganisation i Sverige välkomnar dock förslaget och anger att man tycker att det är bra att åtgärder vidtas för att stoppa avskogningen, men att det samtidigt är viktigt att förfarandet görs enkelt, så att även mindre producenter klarar av att leva upp till de krav som ställs på hur man ska kunna bevisa att produktionen skett utan avskogning.

Förslaget ska nu behandlas av såväl EU-parlamentet som av ministerrådet, det vill säga de olika medlemsländernas regeringsrepresentanter. Om förslaget klubbas innebär det att de bolag som vill fortsätta att sälja sina produkter inom EU måste upprätta system för att kunna garantera att deras produktion inte har orsakat avskogning, till exempel genom satellitövervakning.

Föreslaget datum för brytpunkt är den 31 december  2020. Det innebär att produkter som härstammar från områden som avskogats efter det datumet inte kommer att få exporteras till EU:s medlemsländer.

Men EU-kommissionen har inte enbart fokus på de problem med avskogning som import till EU orsakar, utan har samtidigt tillkännagivit att man kommer att återkomma med ett lagförslag 2023 kring hur mark inom unionen kan skyddas. Till dess att ett sådan lagförslag har presenterats uppmanas medlemsländerna att sätta upp egna mål för att bevara naturområden. 

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa