Mat och Klimat

EU-utskott röstar för skärpta krav vid djurtransporter - gröna gruppen vill gå längre

Över 14 000 får drunknade i Svarta Havet när fartyget Queen Hind förliste i november 2019. Transporterna inom och ut ur EU präglas av systematiska brister och lagöverträdelser, enligt ANIT-utskottets granskning. (Foto: Animals International)

8 december 2021

I torsdags röstade EU-parlamentets djurtransportutskott igenom förslag på hur transporterna av levande djur ska begränsas och förbättras inom unionen. Utskottet enades om vissa skärpningar, men den gröna gruppen hade velat gå mycket längre. “Det är tydligt att vissa står på industrins sida”, säger Pär Holmgren (MP).

Problemen med djurvälfärden på lastbilar och i fartygsutrymmen har varit kända under lång tid. Ibland skapar de stora rubriker, som i fallet med Queen Hind och de 14 000 fåren som drunknade i Svarta Havet, eller i det omfattande stoppet i Suezkanalen, då hundratusentals djur satt fast på havet i en vecka, utan tillräckligt med mat och vatten. Men problemen sträcker sig längre än de stora rubrikerna. 

Unionen är världens största exportör av levande djur och varje år skickas en miljard fjäderfä och tiotals miljoner andra djur över landsgränser för att slaktas, födas upp eller användas i avel. De regler som ändå finns på plats ignoreras ofta systematiskt. Över 200 undersökningar har gjorts sedan 2007 som visar “djupgående problem inom djurvälfärden” i samband med transporter inom och ut ur EU.

 

Bilden är tagen i våras, när två skepp med nötkreatur irrade runt på Medelhavet i tre månader efter konstaterad blåtunga. Hundratals djur hann dö innan skeppet fick tillträde till en hamn, resten avlivades omgående. (Foto: Eurogroup for Animals)

 

Förbjuder transport av veckogamla djur

Efter påtryckningar från djurrättsorganisationer och flera EU-parlamentariker inrättade unionen ett tillfälligt utskott för att granska djurtransporterna. Nu, drygt ett år senare, har det så kallade ANIT-utskottet röstat om en rad olika förslag på åtgärder för att skärpa kraven och begränsa transporter av levande djur inom unionen. Förslagen ska därefter behandlas i EU-parlamentet i januari, och sedan användas som underlag för kommissionens lagstiftning på området.

Utskottets krav innebär en skärpning på flera områden. Först och främst konstaterar det att det behövs konkreta förslag för hur EU kan minska djurtransporterna. Utskottet menar även att kontrollmekanismerna måste stärkas så att systematiska överträdelser kan upptäckas och förhindras, exempelvis genom övervakningskameror.

Parlamentarikerna röstade även för att förbjuda transporter i extrema väder (under 5ºC och över 30ºC) samt förbjuda transporter av djur yngre än 35 dagar. Transporter ut ur EU bör endast godkännas om det kan bevisas att mottagaren uppfyller EU:s djurskyddskrav.

 

De gröna vill gå längre

Miljöpartiets Pär Holmgren är en av ledamöterna i ANIT och har länge drivit frågan om att begränsa djurtransporterna. Han gläds över flera av besluten, men tycker inte att utskottet går tillräckligt långt i sina krav. Han menar att det är tydligt att djurindustrins vinstintresse väger tyngre än djurens välmående, för vissa partigrupper.

– Det är positivt att utskottet nu konstaterar att EU:s djurtransporter är ohållbara. Det är också bra att utskottet nu står bakom ett totalförbud för transporter av de allra minsta djuren. Tyvärr föll förslaget om att 8 timmar ska vara huvudregel för långdistanstransporter med en enda rösts marginal. Det är tråkigt att se att Peter Lundgren, som enda svensk, valde att rösta emot vårt förslag.

 

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

 

Parlamentet röstar i januari

Peter Lundgren (SD) är en av fyra svenska ledamöter i ANIT-utskottet. Han har tidigare kallat djurtransporter till havs för “skräckexempel” i Mat & Klimat, och lovat att arbeta för att begränsa transporterna. Han är nöjd med slutresultatet av utskottets förhandlingar och menar att det sänder en stark signal till kommissionen om att förbättra villkoren. Sitt nej till 8-timmarskravet förklarar han på följande sätt:

– Med ett stort och glesbefolkat land som Sverige kan djurtransporter ibland behöva vara lite längre. Transporter i dessa fall måste naturligtvis ske med fordon där djuren inte utsätts för lidande. Det måste givetvis vara rätt temperatur, djuren ska ha tillgång till mat och vatten, säger han.

I nästa steg ska hela rapporten med dess rekommendationer tas upp i hela EU-parlamentet efter årsskiftet. Där ska den gröna gruppen åter försöka få in kravet om ett tak på 8 timmar för längre transporter.

– Omröstningen idag visar att det kan finnas en politisk majoritet i EU-parlamentet som står bakom att införa en skärpning av EU:s lagstiftning kring djurtransporter. Det gällande regelverket är daterat, och innehåller många undantag och kryphål. Vi har otaliga bevis för att EU:s politik kring djurtransporter är otillräcklig och måste göras om i grunden, säger Pär Holmgren.

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Parlamentarikerna om djurtransporter till havs: “Fruktansvärt

Se även: Nya Zeeland förbjuder djurtransporter – sätter press på Australien och EU

Se även: EU:s djurskyddsorganisationer släpper vitbok om transporterna

Fler artiklar av denna författare

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa