Mat och Klimat

EU:s djurskyddsorganisationer släpper vitbok om transporterna - “förbjud transporten av unga djur”

Varje år transporteras nästan 2 miljarder djur över landsgränser inom och ut ur EU. Nu ökar kraven på skärpt djurskyddslagstiftning i unionen. (Foto: Jo Anne McArthur, Unsplash)

19 februari 2021

Villkoren kring EU:s omfattande djurtransporter ska granskas och revideras – det har EU-kommissionen slagit fast. Nu släpper paraplyorganisationen Eurogroup for Animals en rapport med åtgärder för att förbättra, minska och i bästa fall helt ersätta transporten av levande djur. 

Skandalerna avlöser varandra. Bara inom loppet av ett par år har vi fått bevittna bilder på drunknade får utanför hamnstaden Midia i Rumänien, vingbrutna och döda kycklingar vid Guldfågelns slakterier och nu i dagarna även de virussjuka kalvar som varit fast på transportfartyg i mer än två månader. Fartygen lämnade Spanien för Nordafrika i december, men har varit fast ute till havs sedan sjukdomen blåtunga konstaterats bland de nästan 3 000 djuren ombord.

I somras publicerades material som avslöjar de motbjudande och olagliga förhållanden som råder i EU-transporterna till länder utanför unionen. Filmerna visar hur utmattade och värmeslagna djur flyttas med våldsamma metoder vid spanska hamnar. Djuren hade redan varit instängda i lastbilar under många timmar, med en utetemperatur på 34 grader. Somliga djur föll i havet när de försökte fly.

Och EU är en storspelare vad gäller just transporter av levande djur – faktiskt den största i världen. 2019 förflyttades nästan 2 miljarder djur över nationsgränser inom eller ut ur EU. Det utgör 80 procent av den globala handeln med levande djur. För nötdjur, svin och får är den siffran runt 50 miljoner, varav 5 miljoner transporteras ut ur unionen, främst till Nordafrika och Mellanöstern. Spanien exporterar nötdjur till mellanöstern, ungefär 350 000 per år, medan Rumänien nischat in sig på får. 

Se även: Veckogamla kalvar ska flygfraktas från Irland – vill nå utanför EU på sikt

 

#StopTheTrucks

Kampen mot djurtransporterna har pågått under många år och det är inte mycket som har förändrats sedan brittiska aktivisten Jill Phillips blev påkörd av en kalvtransport i samband med en demonstration 1995. 

2017 överlämnades dock mer än 1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporterna, varav 140 000 från Sverige under kampanjen #StopTheTrucks. Nu ser det ut som att det givit viss frukt. EU-kommissionen har genom Farm-to-Fork-strategin åtagit sig att revidera och förbättra djurskyddslagstiftningen vid transporter och slakt. 

Nu släpper EU:s samlade djurskyddsorganisationer – under Eurogroup for Animals – en så kallad vitbok med krav på åtgärder för att förbättra villkoren för djuren och minska transporterna överlag. Dokumentet är tänkt att fungera som vägledning i kommissionens arbete med en uppdaterad transportförordning.

 

Vill kapa restiderna

Organisationen vill att djurtransportförordningen omfattar alla djurslag i framtiden. Idag finns det grova brister i reglerna för transport av fiskar, sällskapsdjur och hästdjur. Regler för de individer som används i djurförsök saknas helt.

De föreslår även en maxtid på 8 timmar, jämfört med dagens 24-28 timmar. Tidsgränsen bör vara ännu lägre för vissa djurslag. De föreslår exempelvis 4 timmar för kaniner och fåglar och väldigt unga djur bör inte transporteras alls.

Idag kan mycket unga djur (som fortfarande diar) transporteras i max 18 timmar, med en timmes vila inkluderad, innan de enligt lag måste återhämta sig i minst ett dygn. Men inte ens dessa regler efterföljs, det ser vi tydligt i fallet med de hundratusentals irländska kalvar som Stena Line transporterar från Irland till fastlandet varje år. Kalvarna är fast på fartygen i upp till 29 timmar utan mat, men rederiet säger till Tidningen Syre att de “följer irländsk lagstiftning”.

 

De granskar transporterna

I somras röstade EU-parlamentet även för tillsättandet av en ny kommitté för att granska djurtransporterna och komma med förslag till den nya lagstiftningen.

– De transporter som bryter mot reglerna ska stoppas om man inte kan åtgärda problemen på plats samtidigt som djuren tas om hand. Sedan bör framtida transporter med samma transportör inte godkännas utan att påpekade brister har åtgärdats. Grova regelbrott bör beläggas med böter, Pär Holmgren (MP), en av ledamöterna i utskottet,  i en intervju med Syre.

Enligt honom bör maxtiden för kalvtransporter inte överstiga 1,5 timmar och sträckan bör inte vara längre än 5 mil. Den 1 februari höll utskottet en utfrågning med anledning av transporterna.

– Det blev väldigt tydligt att långväga transporter av diande kalvar är helt oförenligt med djurens välbefinnande! Jag tror att många partigrupper är kritiska mot detta, men det kvarstår att se hur långt de är beredda att gå när det kommer till att faktiskt ändra lagarna på EU-nivå, det vet vi inte ännu, säger Pär Holmgren till Mat och Klimat.

Utöver Pär Holmgren medverkar även Peter Lundgren (SD) och Jytte Guteland (S) i kommittén. I höst kommer de ge ut en större rapport med rekommendationer och förslag för framtida lagstiftning.

Michael Abdi Onsäter

 

Fler artiklar av denna författare

Ett svar på ”EU:s djurskyddsorganisationer släpper vitbok om transporterna – “förbjud transporten av unga djur”

  • Yvonne Gustavsson

    STOPPA DESSA HEMSKA DJURTRANSPORTER!
    Själv äter jag INTE kött.
    Så här ska vi inte behandla djuren.

Kommentarer är stängda.

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa