Mat & Klimat

Kampanj ska stärka arbetet med Afrikas gröna mur

(Foto: Great Green Wall)

1 mars 2022

Söder om Sahara pågår arbetet med att anlägga ett 800 mil långt grönområde som ska bidra till att minska ökenspridningen och dämpa klimatkrisen. Afrikas gröna mur ska enligt planerna återställa enorma områden av förstörd mark i en världens fattigaste regioner, Sahel.

Målet är att det enorma grönområdet ska sträcka sig över hela den afrikanska kontinenten när det står klart 2030. FN-organet UNCCD menar att satsningen inger hopp i kampen mot en av världens stora utmaningar – ökenspridningen.

Av det skälet har UNCCD lanserat en kampanj för att öka kunskaperna om satsningen, under parollen ”Growing a world wonder”. Målet är säkerställa de långsiktiga offentliga och privata investeringarna i satsningen.

Den gröna muren lanserades av Afrikanska unionen 2007 och arbetet med att genomföra satsningen bedrivs nu i över 20 länder på kontinenten, i samarbete mellan länderna själva och med internationellt stöd.

Projektet ska även förbättra livet för många miljontals människor i Sahelområdet.

 

”The Great Green Wall” ska förhindra ökenspridningen och motverka klimatkrisen

 

Har satsat 19 miljarder dollar

Genom den gröna muren ska 100 miljoner hektar förstörd mark enligt planerna återställas. Det nya grönområdet kommer att binda stora mängder koldioxid, men enligt UNCCD också skapa närmare tio miljoner nya gröna arbetstillfällen.

Befolkningarna i Sahel ska samtidigt få ökad tillgång till bördig åkermark, vilket ska stärka tillgången på mat. Dessutom ska muren bidra till att begränsa klimatförändringarna i en region där temperaturerna stiger snabbast i världen.

I samband med ett toppmöte som hölls i början av förra året tillsattes nya resurser för att skynda på arbetet. Vid ett nytt möte som hölls i slutet av hösten beslutade de deltagande ländernas regeringar och internationella organ om nya stödåtgärder för att driva projektet vidare. Hittills har motsvarande 19 miljarder dollar avsatts för satsningen.

En ny studie från FN:s jordbruksorganisation, FAO, slår fast att den gröna muren inte bara kommer att ha en avgörande betydelse i kampen för att begränsa ökenspridningen – utan även kommer att ha ett stort ekonomiskt värde. Enligt FAO kommer varje investerad dollar som görs – från Senegal i väst hela vägen till Djibouti i öst – att ge länderna upp till mer än fyra gånger så mycket tillbaka.

 

Baher Kamal/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.