Mat och Klimat

Kampanj ska stärka arbetet med Afrikas gröna mur

(Foto: Great Green Wall)

1 mars 2022

Söder om Sahara pågår arbetet med att anlägga ett 800 mil långt grönområde som ska bidra till att minska ökenspridningen och dämpa klimatkrisen. Afrikas gröna mur ska enligt planerna återställa enorma områden av förstörd mark i en världens fattigaste regioner, Sahel.

Målet är att det enorma grönområdet ska sträcka sig över hela den afrikanska kontinenten när det står klart 2030. FN-organet UNCCD menar att satsningen inger hopp i kampen mot en av världens stora utmaningar – ökenspridningen.

Av det skälet har UNCCD lanserat en kampanj för att öka kunskaperna om satsningen, under parollen ”Growing a world wonder”. Målet är säkerställa de långsiktiga offentliga och privata investeringarna i satsningen.

Den gröna muren lanserades av Afrikanska unionen 2007 och arbetet med att genomföra satsningen bedrivs nu i över 20 länder på kontinenten, i samarbete mellan länderna själva och med internationellt stöd.

Projektet ska även förbättra livet för många miljontals människor i Sahelområdet.

“The Great Green Wall” ska förhindra ökenspridningen och motverka klimatkrisen

Har satsat 19 miljarder dollar

Genom den gröna muren ska 100 miljoner hektar förstörd mark enligt planerna återställas. Det nya grönområdet kommer att binda stora mängder koldioxid, men enligt UNCCD också skapa närmare tio miljoner nya gröna arbetstillfällen.

Befolkningarna i Sahel ska samtidigt få ökad tillgång till bördig åkermark, vilket ska stärka tillgången på mat. Dessutom ska muren bidra till att begränsa klimatförändringarna i en region där temperaturerna stiger snabbast i världen.

I samband med ett toppmöte som hölls i början av förra året tillsattes nya resurser för att skynda på arbetet. Vid ett nytt möte som hölls i slutet av hösten beslutade de deltagande ländernas regeringar och internationella organ om nya stödåtgärder för att driva projektet vidare. Hittills har motsvarande 19 miljarder dollar avsatts för satsningen.

En ny studie från FN:s jordbruksorganisation, FAO, slår fast att den gröna muren inte bara kommer att ha en avgörande betydelse i kampen för att begränsa ökenspridningen – utan även kommer att ha ett stort ekonomiskt värde. Enligt FAO kommer varje investerad dollar som görs – från Senegal i väst hela vägen till Djibouti i öst – att ge länderna upp till mer än fyra gånger så mycket tillbaka.

 

Baher Kamal/ IPS

Fler artiklar av denna författare

Visited 9 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa