Mat & Klimat

Klimatkrisen driver på den globala ojämlikheten

6 mars 2022

Den stora ojämlikheten i världen skördar minst 21 000 människoliv per dag, enligt Oxfam. Liksom flera tidigare studier visar en ny rapport från hjälporganisationen att klimatförändringarnas effekter slår särskilt hårt mot de redan fattiga.

 

Missväxt och klimatflykt

Oxfam uppger att deras uppskattning över hur många som varje dygn dör på grund av de globala orättvisorna är försiktig. Rapportförfattarna slår även fast att den tilltagande klimatkrisen är en av de främsta drivkrafterna bakom ojämlikheten i världen.

Den rikaste procenten människor i världen – runt 63 miljoner människor – står enligt Oxfam bakom mer än dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som de över tre miljarder fattigaste världsmedborgarna.

Samtidigt är det de fattiga och marginaliserade som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser – i form av översvämningar, torkor, skogsbränder och stormar. Detta vid sidan av den missväxt som orsakas av ett förändrat klimat, och de stigande matpriser som blir konsekvensen.

Befolkningar i fattigare länder löper enligt Oxfam fem gånger högre risk att tvingas överge sina hem på grund av extrema väderfenomen, jämfört med invånare i höginkomstländer.

Under de senaste tio åren har extremväder varit den främsta anledningen till att människor tvingats bort från sina hem, och antalet klimatrelaterade katastrofer har tredubblats under de senaste 30 åren.

 

Covid har förstärkt orättvisorna

Enligt FN har 1,23 miljoner människor omkommit i samband med klimatrelaterade katastrofer under de senaste två decennierna, medan ytterligare 4,2 miljarder människor har drabbats av effekterna.

Oxfam konstaterar att ojämlikheten har förödande konsekvenser – och att pandemin har förstärkt orättvisorna. Under covidkrisen uppges världens tio rikaste män ha fördubblat sina gemensamma förmögenheter. Detta samtidigt som många har dött i covid-19 eftersom de inte har fått tillgång på vaccin – eller av andra sjukdomar, då de inte haft möjlighet att betala för privat vård.

Världsbanken har samtidigt konstaterat att fyra av fem som lever under fattigdomsgränsen bor på landsbygden, och att hälften av de fattiga är barn. I de flesta regioner är fattigdomen mer utbredd bland kvinnor.

Baher Kamal/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…

Krönikor
Maria Sandblad

Konsten att blunda inför det onda

Kan det finnas ett samband med krigets fasor och vår kollektiva blindhet inför vad vi, trots att vi ser oss som goda människor, gör mot försvarslösa djur, vårt dagliga förträngande av den brutala sanningen bakom det som hamnar på våra tallrikar…