Mat & Klimat

Klimatkrisen driver på den globala ojämlikheten

6 mars 2022

Den stora ojämlikheten i världen skördar minst 21 000 människoliv per dag, enligt Oxfam. Liksom flera tidigare studier visar en ny rapport från hjälporganisationen att klimatförändringarnas effekter slår särskilt hårt mot de redan fattiga.

 

Missväxt och klimatflykt

Oxfam uppger att deras uppskattning över hur många som varje dygn dör på grund av de globala orättvisorna är försiktig. Rapportförfattarna slår även fast att den tilltagande klimatkrisen är en av de främsta drivkrafterna bakom ojämlikheten i världen.

Den rikaste procenten människor i världen – runt 63 miljoner människor – står enligt Oxfam bakom mer än dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som de över tre miljarder fattigaste världsmedborgarna.

Samtidigt är det de fattiga och marginaliserade som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser – i form av översvämningar, torkor, skogsbränder och stormar. Detta vid sidan av den missväxt som orsakas av ett förändrat klimat, och de stigande matpriser som blir konsekvensen.

Befolkningar i fattigare länder löper enligt Oxfam fem gånger högre risk att tvingas överge sina hem på grund av extrema väderfenomen, jämfört med invånare i höginkomstländer.

Under de senaste tio åren har extremväder varit den främsta anledningen till att människor tvingats bort från sina hem, och antalet klimatrelaterade katastrofer har tredubblats under de senaste 30 åren.

 

Covid har förstärkt orättvisorna

Enligt FN har 1,23 miljoner människor omkommit i samband med klimatrelaterade katastrofer under de senaste två decennierna, medan ytterligare 4,2 miljarder människor har drabbats av effekterna.

Oxfam konstaterar att ojämlikheten har förödande konsekvenser – och att pandemin har förstärkt orättvisorna. Under covidkrisen uppges världens tio rikaste män ha fördubblat sina gemensamma förmögenheter. Detta samtidigt som många har dött i covid-19 eftersom de inte har fått tillgång på vaccin – eller av andra sjukdomar, då de inte haft möjlighet att betala för privat vård.

Världsbanken har samtidigt konstaterat att fyra av fem som lever under fattigdomsgränsen bor på landsbygden, och att hälften av de fattiga är barn. I de flesta regioner är fattigdomen mer utbredd bland kvinnor.

Baher Kamal/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.