Mat och Klimat

Krönika: Mat, klimat och kärlek

Foto: Pablo Merchan Montes, Unsplash

Mat är en form av kärlek, skriver Thomas Ekbom. Så också våra försök att värna miljön och klimatet. Denna omtanke måste vara central i omställningen, bort från kortsiktiga vinster och egennyttiga begär.

Jag läste nyligen en intressant bok om innerlighet med reflexioner kring Sören Kierkegaards tankar. Där tar författarna (T Harris och A Lagerström) upp en diskussion kring mat som jag tycker är viktig.

Mat är en form av relation, en form av kärlek, skriver man. En massa människor har deltagit i processen att producera maten.  Så har t.ex. någon i något land skördat. Någon annan har bakat osv. Den som dukar fram och serverar medverkar också. Många har bidragit med sin kärleksfulla hantering. När vi äter så äter vi kärlekshandlingar.

Om man tänker på bonden som vill sin skörd så väl, på försäljaren som vill kunden så väl, på partnern som vill dig så väl så ser vi kärleken bakom.

Jag vill också lyfta fram de som följer matens alla hälsoaspekter, de som granskar om matprodukterna är hälsosamma eller inte och som har sin omsorg om konsumenterna i fokus. Och som höjer sina röster i massmedia av en kärlek till de som ska inta sin mat i hem och på restauranger.

 

Människa och miljö i samspel

Jag tänker att klimat också är en form av relation. Det är en kärlekshandling när olika aktörer bryr sig om människor och natur och arbetar för att hindra klimatförstörelsen. Det är inte svårt att uppfatta att dessa aktörer har en relation med människor och djur som t ex hotas av skogsbränderna i Australien och Kalifornien.

Människor har under århundranden brytt sig om sin miljö. Man har värnat om att hålla rent i hemmet, att skydda vattendrag från föroreningar, att reagera mot utsläpp från industrier. Det har varit en relation mellan människor och den fysiska miljön. Det har handlat om en kärleksfull omtanke om den egna och andras konkreta livssituation.

Efter hand och särskilt under de senaste decennierna har klimatet hotats dramatiskt. Det finns ingen kärlek i en ohämmad hantering av utsläpp av koldioxid. Det är framför allt fabriker, transportmedel och energiproduktion som står för bidraget till klimatförstöringen.

 

En olycklig relation

Kanske är det så att delar av världsindustrin inte har några nära relationer med människor. Det ligger nära till hands att tänka att världsindustrin har sina goda relationer med aktiemarknader men är mindre intresserad av de enskilda människornas livssituation.

Klimat är en form av relation med människor. Där finns kärlek med en förhoppning om att alla erbjuds en god miljö. Men klimatet har en olycklig relation med krafter som ser kortsiktiga möjligheter till ekonomiska vinster och vi har en situation där klimatets relation med människor har konkurrerats ut.

I en god framtid kommer den kärleksfulla relationen mellan klimat och människorna bejakas och ges det stöd som den rimligt sett har rätt till för att mänskligheten ska överleva. När du slutar flyga visar du att du bryr dig om din relation med människor och naturen.

 

Thomas Ekbom

Fler artiklar av denna författare

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa