Mat & Klimat

Odlad lax hotar vildlaxbeståndet i västsvenska vattendrag

16 mars 2022

Odlad norsk lax på rymmen vandrar upp i västsvenska vattendrag och parar sig med lokal vild lax. Det försvagar i sin tur den vilda populationen vilket får negativa konsekvenser för ekosystemen i stort.

 

Sämre överlevnad

Enligt studien, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Norsk institutt for naturforskning (NINA) och som publicerats i tidskriften Aquaculture Environment Interactions, är den genetiska påverkan från odlad lax lika stor längs den svenska västkusten som i norska laxvattendrag. 

Detta är negativa nyheter, då laxungar efter odlad lax har sämre överlevnad än laxungar med enbart vilda föräldrar, varför de vilda laxbestånden påverkas negativt när de tillförs gener från odlad lax.

– Det är alltid ett problem när vilda arter och populationer minskar i förekomst eller helt slås ut. Dels generellt då detta innebär minskad biologisk mångfald, men också eftersom det mer specifikt påverkar de lokala ekosystemen i vattendragen där laxen finns, säger Stefan Palm, huvudförfattare till artikeln och forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

 

 

Funnits misstankar länge

Genspridningen väntas även ge minskande genetiska skillnader mellan olika laxbestånd, vilket är en förlust av biologisk mångfald som riskerar artens långsiktiga anpassningsförmåga. Problemet med förrymd norsk lax har varit känt i Norge i mer än 30 år, men det är först med denna studie som det är ett bekräftat problem även i Sverige.

– Det har funnits misstankar ganska länge om att rymd odlad lax även spritt sig till vattendrag längs svenska västkusten, men inte förrän nu har detta visats och kvantifieras med en vetenskapligt etablerad metod, särskilda DNA-markörer, säger Stefan Palm.

Analyser med särskilda DNA-markörer har utvecklats av norska forskare vid NINA och funnits tillgängliga under några år. I Norge används metoden för att följa hur generna efter förrymd odlad lax sprids i ett stort antal norska vildlaxbestånd och statistik publiceras kontinuerligt över hur mycket lax som rymmer från odlingarna.

– För att säkert identifiera en odlad lax krävs DNA-analys. Men ofta kan ett tränat öga känna igen en odlad lax som rymt från en nätkasse på dess utseende, genom att den till exempel har skadade fenor. I en del norska laxälvar med klart vatten används till och med snorkling för att återkommande räkna hur många rymda odlade laxar som vandrat upp i vattendraget. 

Visuell igenkänning är dock knappast möjlig för avkomman till odlad lax som själv är född och uppvuxen i naturen, förklarar han.

Sverige har ingen egen havsbaserad odling av lax för matproduktion, så genspridning av odlad lax längs den svenska västkusten kommer tveklöst från odlad lax av norskt ursprung. Då många av västkuståarna är små är laxpopulationerna där särskilt känsliga för påverkan av odlad lax, då varje odlad lax kan utgöra en stor andel av beståndet.

Niclas Malmberg

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…

Krönikor
Maria Sandblad

Konsten att blunda inför det onda

Kan det finnas ett samband med krigets fasor och vår kollektiva blindhet inför vad vi, trots att vi ser oss som goda människor, gör mot försvarslösa djur, vårt dagliga förträngande av den brutala sanningen bakom det som hamnar på våra tallrikar…