Mat & Klimat

Odlad lax hotar vildlaxbeståndet i västsvenska vattendrag

16 mars 2022

Odlad norsk lax på rymmen vandrar upp i västsvenska vattendrag och parar sig med lokal vild lax. Det försvagar i sin tur den vilda populationen vilket får negativa konsekvenser för ekosystemen i stort.

 

Sämre överlevnad

Enligt studien, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Norsk institutt for naturforskning (NINA) och som publicerats i tidskriften Aquaculture Environment Interactions, är den genetiska påverkan från odlad lax lika stor längs den svenska västkusten som i norska laxvattendrag. 

Detta är negativa nyheter, då laxungar efter odlad lax har sämre överlevnad än laxungar med enbart vilda föräldrar, varför de vilda laxbestånden påverkas negativt när de tillförs gener från odlad lax.

– Det är alltid ett problem när vilda arter och populationer minskar i förekomst eller helt slås ut. Dels generellt då detta innebär minskad biologisk mångfald, men också eftersom det mer specifikt påverkar de lokala ekosystemen i vattendragen där laxen finns, säger Stefan Palm, huvudförfattare till artikeln och forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

 

 

Funnits misstankar länge

Genspridningen väntas även ge minskande genetiska skillnader mellan olika laxbestånd, vilket är en förlust av biologisk mångfald som riskerar artens långsiktiga anpassningsförmåga. Problemet med förrymd norsk lax har varit känt i Norge i mer än 30 år, men det är först med denna studie som det är ett bekräftat problem även i Sverige.

– Det har funnits misstankar ganska länge om att rymd odlad lax även spritt sig till vattendrag längs svenska västkusten, men inte förrän nu har detta visats och kvantifieras med en vetenskapligt etablerad metod, särskilda DNA-markörer, säger Stefan Palm.

Analyser med särskilda DNA-markörer har utvecklats av norska forskare vid NINA och funnits tillgängliga under några år. I Norge används metoden för att följa hur generna efter förrymd odlad lax sprids i ett stort antal norska vildlaxbestånd och statistik publiceras kontinuerligt över hur mycket lax som rymmer från odlingarna.

– För att säkert identifiera en odlad lax krävs DNA-analys. Men ofta kan ett tränat öga känna igen en odlad lax som rymt från en nätkasse på dess utseende, genom att den till exempel har skadade fenor. I en del norska laxälvar med klart vatten används till och med snorkling för att återkommande räkna hur många rymda odlade laxar som vandrat upp i vattendraget. 

Visuell igenkänning är dock knappast möjlig för avkomman till odlad lax som själv är född och uppvuxen i naturen, förklarar han.

Sverige har ingen egen havsbaserad odling av lax för matproduktion, så genspridning av odlad lax längs den svenska västkusten kommer tveklöst från odlad lax av norskt ursprung. Då många av västkuståarna är små är laxpopulationerna där särskilt känsliga för påverkan av odlad lax, då varje odlad lax kan utgöra en stor andel av beståndet.

Niclas Malmberg

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.