Mat och Klimat

Replik: Vafall’s kikärtor med kärnavfall?!

(Foto: Denny Müller, Unsplash)

26 februari 2021

I nättidningen Mat och Klimat argumenterar Harald Enoksson för en värld med mer kikärtor och fler kärnkraftsverk. Han ger många exempel på hur många gram CO2 som kan produceras när man bränner olja och kol för att få fram 1 kWh elektricitet. Detta händer dock bara undantagsvis i Sverige, såvida man inte inkluderar motorfordon och stålproduktion som också kan redovisas i kWh. Men Enoksson undviker totalt att undersöka vilka produkter som alltid bildas när man klyver uran-135 för att få fram elektricitet. Detta är naturligtvis orättvist och missvisande! 

 

Äpplen och päron

Men jag känner igen detta allt för väl. Att jämföra dessa kraftslag på ett rättvist sätt är svårt eftersom de är av helt olika natur. Att jämföra mängderna kolförbränningsprodukter med kärnavfallet från en enda bortskämd svensk, kan fungera som demagogi. Men att jämföra 11 ton CO2/person och år med t ex 33 g utbränt uran/person och år är en jämförelse som kräver naturvetenskapliga kunskaper. 

Inte ens grundläggande energibalanser går helt att jämföra då kolförbränning innebär att kolet avger all kemisk energi vid fullständig förbränning, därför att förbränningsprodukterna: H2O och CO2 är helt energilösa. (Man kan använda dem till brandsläckning!). Kärnklyvningen i en uranstav gäller bara en enda isotop, U-235. Denna isotop utgör tre procent av uranstaven före kärnklyvningen. Obs! det handlar aldrig om förbränning i en kärnreaktor och kärnenergin går aldrig ner till noll.

Enkelt uttryckt krossar man materien i sina minsta beståndsdelar inne i kärnreaktorn. När man tar ut de ”utbrända” uranstavarna ur reaktorerna är de inte energilösa som den gråa askan, vattnet och koldioxiden efter en vedbrasa, utan nästan oändligt mycket farligare för livet, än före. De är nu fulla med konstgjorda, energirika, radioaktiva atomtyper som kommer att hota jordiskt liv under allt från sekunder till 100 000 år beroende på atomtyp och mängd. Att kalla detta för grön energikälla är helt galet.Det som göms i snö..

De som älskar atomkraft brukar betona att den nytillverkade radioaktiviteten inte går genom reaktorväggar eller mellanlagerväggar direkt. Nej, så länge de tjocka stål- och betongväggarna är hela, läcker inte mycket ut. Men det kan räcka med en millimeterbred springa, vid övertryck, för att få ut mycken dödlig radioaktivitet. Det värsta är dock att en stor del av radioaktiviteten förmodligen kommer ut i ekosystemet förr eller senare. Ännu har väl ingen lyckats låsa in större mängder av något intressant utan att senare generationer plockat fram det i ljuset, ta Tutankhamon som exempel.

I stället för att framställa vatten och koldioxid som i oljekraftverk eller i bilmotorer framställer man i alla nuvarande reaktorer plutonium, polonium, radon m fl radioaktiva grundämnen och radio-jod, radio-cesium och radio-strontium.

Det är helt bisarrt att fyra svenska högerpartier vill backa tillbaka till en kärnkraftsteknologi som svenska folket sagt nej till i en folkomröstningen 1980, och för att vara avvecklad absolut senast 2010 (Det var det borgerliga Centerpartiet som drev på avvecklingen!). 1980 var svenska folket betydligt bättre inlästa på kärnkraften än man är på växthuseffekten och klimatet, idag. ”Vi skall göra hela Sverige till en studiecirkel” sade statsminister Erlander (S) – och det gjorde vi. 

  

 

En borgerlig önskedröm

De fyra partiledarna verkar inte förstå vad kärnkraft är sett i både smalare och bredare perspektiv. Trots det anför de en 4:e generation kärnkraftsverk som en lösning. För att detta skall vara en global lösning krävs 10 000-tals nya reaktorer, snabbt! Men denna ”lösning” är tillsvidare bara ett koncept, som jag inte kan ta upp här.

Under de senaste kalla dagarna är det särskilt Liberalerna som sagt sig inte kunna acceptera någon timmes elimport. Detta skall ses mot bakgrund av att Sverige netto exporterat 25 TWh senaste året. Mer än någonsin. Tidigare har det varit Ebba Busch (KD) som krävt tillgång till ett överflöd av svensk energi dygnet runt, året om, uppenbarligen till varje (lågt) pris. Att detta är en uppmaning att begå fyra av de kristna dödssynderna, låtsas hon inte om:

 

1. Frosseri. Jag har rätt till hur mycket högädel energi som helst, d v s elenergi.

2. Girighet. Priset bör vara så nära noll som möjligt för att jag skall får råd att frossa.

3. Högmod. Den svenska kärnkraftsindustrin kan aldrig göra fel. Till skillnad från Sovjetunionens och Japans sämre folk och teknik, de gjorde fel det vet vi ju.

4. Lättja. Varför skall Busch och industrin ha oändlig tillgång till elenergi dygnet runt; alla årstider? Jo, för att slippa anpassa sig till en ändlig värld, d v s lättja.Mat med becquerel

Alf Svensson, som var KD:s ordförande 1973-2004, byggde troligen sitt deltagande i Linje 3, i kärnkraftsomröstningen, 1980, på en medvetenhet om dödssynderna samt förvaltarskapstanken: att man inte får förstöra den jord man ärvt, till exempel genom att göra den radioaktiv på många ställen. Denna tanke verkar även finnas inom islam; man får inte försnilla barnens kommande egendom. Är jorden radioaktiv blir växterna radioaktiva och djur och människor som äter växter blir ännu mer radioaktiva.

Detta gäller t ex rådjur, vildsvin och någon fisk från Uppland och norrut som tillsammans med svamp kan vara olämpliga som människoföda efter Tjernobyl. Ganska säkert överlever du någon enstaka lyxmåltid av detta slag. Men äter du det regelbundet eller ger det till små barn, då experimenterar du med människors hälsa.

Observera att svenska stålskyddsmyndigheter höjde gränsen för tillåten radioaktivitet i maten 5 gånger efter Tjernobyl, från 300 Bq/kg till 1500 Bq/kg för mat från naturen. Det betyder att riket tolererar 5 gånger mer radioaktivitet i din mat från naturen i dag än före 1980. Undantaget är havsfisk, där 300 Bq/kg fortfarande gäller.Tusenåriga gifter

Om du köper kantareller kan de vara från Belarus och får innehålla max 1500 Bq/kg. Men räkna inte med att myndigheterna kontrollerar detta. Observera att det bara är en form av radioaktivitet som kontrolleras, den från cesium-137. Alfastrålningen från plutonium och andra ämnen i ”heta partiklar” verkar vara uträknade ur de svenska observationerna. Läget i Belarus är sannolikt betydligt värre.

Och kikärtorna då? De kommer till Sverige i huvudsak från Turkiet. Där håller man just nu på att uppföra landets första kärnkraftsverk – för 168 miljarder kronor. Om man någonsin laddar detta med uran så kommer där snart också att finnas kärnavfall. 

För dig som är för ung för att ha upplevt kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl, eller har hunnit glömma, vill jag kraftfullt rekommendera HBO:s TV-serie i 5 delar: Chernobyl. Del 1 är gratis! Alla skådespelare underordnar sig det gråa, autentiska förloppet, vilket är ett under i sig för folk i filmbranschen. Lägg särskilt märke till det simulerade knattret från en geiger-mullerräknare som utgör filmens bakgrundsljud. Det knattret kommer aldrig att upphöra i Tjernobyl under de kommande 1000 åren liksom orsaken – den människoskapade, joniserande strålning med möjlighet att orsaka strålsjuka, cancer och mutationer.                                    

               

 Dagens växthuseffekt kan troligen upphöra snabbare än så.                  

Claes Möre

 

Fler artiklar av denna författare

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa