Mat och Klimat

Afrikas småbönder behöver klimatanpassade majssorter

Med hjälp av stresståliga majsvarianter som ger högre avkastning får småbönder större möjligheter att klara ett förändrat klimat. (Foto: Jesse Gardner, Unsplash)

25 februari 2021

Stigande temperaturer och minskande nederbörd utgör stora hot mot de majsodlingar som många miljontals afrikaner är beroende av. Därför krävs det mer resurser för utvecklingen av nya tåligare majssorter. Det skriver Martin Kropff och Nteranya Sanginga, som är knutna till forskningsnätverket CGIAR, i denna kommentar.

Afrikas småbönder har inget val, utan måste anpassa sig till klimatförändringarna. Förra året var det näst varmaste som hittills har uppmätts samtidigt som långa torkor och kraftiga översvämningar slog hårt mot miljontals afrikanska bönder.

Framåt 2030-talet kan stigande temperaturer och minskande nederbörd leda till att 40 procent av odlingsmarkerna för majs inte längre lämpar sig för de sorter som regionens bönder använder sig av i dag. Detta samtidigt som majsen är oerhört viktig för många miljontals människor som tvingas klara sig på ytterst små inkomster. I Afrika söder om Sahara lider redan nu allt fler människor av kronisk undernäring, och över en femtedel av befolkningen tvingas leva med allvarlig brist på mat.

I synnerhet småbönderna är i behov av förbättrade grödor som inte bara ger stora skördar, utan också står emot torkor och hetta, växtsjukdomar och insektsangrepp – och som kan odlas utan konstbevattning.

Partnerskapet CGIAR samlar många organisationer som är engagerade i arbetet för att omforma livsmedelssystemen, och har i fler decennier gått i täten för teknologiska innovationer. Internationella majs- och veteförbättringscentret, CIMMYT, samt Internationella institutet för tropiska jordbruk, IITA, är två av CGIAR:s forskningscenter som är inriktade på att utveckla nya stresståliga majssorter.

Tillsammans med nationella och privata partners har dessa forskningscenter deltagit i utvecklingen av ett stort antal majssorter som är anpassade för att klara ett förändrat klimat.

 

Stresståligare majssorter hjälper småbönder

Ett av projekten har lett till utvecklingen av majssorter som nu beräknas odlas på fem miljoner hektar åkrar i södra Afrika. Denna majs, som klarar torka bättre, har hjälpt miljontals afrikaner över hela kontinenten att kunna ta sig över fattigdomsgränsen.

I södra Zimbabwe, ett område som ofta drabbas av torkor, har exempelvis de småbönder som odlat den förbättrade majsen kunnat skörda upp emot 600 kilo mer majs per hektar under torra säsonger, jämfört med dem som använt sig av de konventionella sorterna.

I Afrika söder om Sahara beräknas 176 miljoner människor vara beroende av majs, både som mat och som inkomstkälla. I regionen har stresståligare majssorter som utvecklats av CGIAR gynnat över 8,6 miljoner småbönder i 13 länder.

I Kenya rapporterar bönder som använder sig av tåligare majssorter att deras skördar ökat med upp emot 30 procent. Prasanna Boddupalli vid CGIAR uppger att detta också fått stora effekter på hela samhällen, genom ökad tillgång på mat och höjda inkomster.

Den kenyanska bonden Veronica Nduku berättar att hon under de tio år hon haft tillgång till den förbättrade majsen alltid har kunnat skörda – även under de år då regnen uteblivit nästan helt.

CIMMYT och IITA har även utvecklat majssorter som är berikade med den A-vitamin som väldigt många lider brist på i södra Afrika.

 

Behövs större investeringar

Samtidigt kommer det att krävas fler forskningsbaserade insatser i jordbruket – med tydliga klimatmål, för att undvika att undernäringen inte fortsätter att stiga.

De framgångar som hittills har uppnåtts i arbetet med förbättrade grödor hade inte varit möjliga utan finansiering från Bill och Melinda Gates Foundation. Samtidigt har Bill Gates slagit fast att de investeringar som görs inom området i dag inte ens uppgår till hälften av de summor som skulle behövas.

För att bemöta klimatförändringarna i södra Afrika krävs det större investeringar i arbetet för att förädla majs. Detta för att se till att de många miljontals människor som är beroende av majsen fortsatt får tillgång till den näring de behöver.

Det behövs också mer resurser för att nå ut med förbättrade grödor till småbönderna. År 2015 uppgav 77 procent av hushållen i Zambia att de hade drabbats av torka, medan endast 44 procent hade kännedom om de majssorter som klarar vattenbrist bättre.

Afrikas bönder måste snabbt kunna anpassa sig till stigande temperaturer, långvariga torkor och snabba och förödande översvämningar. Med hjälp av stresståliga majsvarianter som ger högre avkastning får småbönder större möjligheter att klara ett förändrat klimat. Men det ger dem även bättre förutsättningar att kunna diversifiera sina odlingar – vilket ger tillgång till en mer välbalanserad och billigare diet. I takt med att klimatförändringarna accelererar måste även innovationerna inom jordbruket göra det.

 

Martin Kropff, Nteranya Sanginga / IPS

 

 

Martin Kropff är generaldirektör för CIMMYT och Nteranya Sanginga är generaldirektör för IITA.

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 12 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa