Mat & Klimat

UD: Sverige stödjer frihandelsavtalet med Mercosur

EU:s handelspolitik kan i sammanhanget vara ett viktigt verktyg för att främja en hållbar utveckling i världen, säger UD till Mat och Klimat. (Foto: Isabella Kronemberger, Unsplash)

21 januari 2021

Förhandlingarna kring det kontroversiella frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur har fått nytt liv under slutet av 2020. Sverige är ett av 9 länder som aktivt driver på för att avtalet ska bli verklighet. Enligt Utrikesdepartementet kommer handelsavtalet ge oss en möjlighet att “påverka till det bättre”.

Två årtionden av förhandlingar har lett upp till det omfattande frihandelsavtal mellan EU och det sydamerikanska blocket Mercosur som nu ligger på bordet. Avtalet dikterar spelreglerna för den största frihandelszon som EU någonsin varit med och bildat, och syftar huvudsakligen till att slopa tullar och öka flödet av jordbruksprodukter mellan regionerna. Sydamerikanskt nötkött möter europeiska viner och ostar.

Men kort efter att avtalet togs fram stötte det på motstånd från flera av medlemsländerna i EU. Det var de mycket uppmärksammade bränderna i Amazonas hösten 2019 som blev startskottet för en motkampanj med Frankrike och Macron i spetsen.

Den franske presidenten lyckades blidka både protektionistiska lantbrukare och miljörörelsen när han deklarerade att Frankrike inte skulle att de inte skulle skriva under avtalet om inte skyddet av regnskogen stärks. Alla 27 medlemsländer måste skriva under för att avtalet ska börja gälla. Andra länder som motsatt sig är bland annat Nederländerna, Österrike och Irland.

Se även: Kritiserat frihandelsavtal kan ännu bli av

 

Skapar nya kontaktytor

Men motståndet mot avtalet delas inte av alla medlemsländer. I november gick 9 EU-länder ihop och uppmanade handelskommissionär Valdis Dombrovskis att agera för att avtalet ska bli verklighet. I brevet skriver de:

– Att inte skriva under avtalet mellan EU och Mercosur kommer skada EU:s trovärdighet som förhandlings- och geopolitisk partner. Det kommer även stärka våra konkurrenter i regionen.

Sverige var ett av de länder som undertecknade brevet. Enligt Utrikesdepartementet kommer avtalet gynna båda regioners ekonomiska tillväxt och utveckling och knyta dem närmare varandra. 

– Avtalet utgör ett tydligt åtagande från EU och Mercosur om en regelbaserad internationell handel som kommer att ge företag från båda regioner större affärsmöjligheter på respektive marknad., skriver de i ett mailsvar till Mat och Klimat.

Men avtalet är enligt UD inte bara bra ur ett ekonomiskt perspektiv; det är den svenska regeringens generella hållning att frihandelsavtal som detta också är avgörande för att skapa de kontaktytor som krävs för ett framgångsrikt internationellt miljöarbete.

– EU:s handelspolitik kan i sammanhanget vara ett viktigt verktyg för att främja en hållbar utveckling i världen. Det är en balansgång mellan att å ena sidan sätta press och å andra sidan skapa kontaktytor för att kunna påverka i rätt riktning. Handelsavtal är en sådan kontaktyta.

 

Stödjer avtalet även utan konkreta hållbarhetsvillkor

I ett mail till Mat och Klimat skriver de att Sverige fortsatt ska verka för fler djupa och breda frihandelsavtal mellan EU och tredje part och för att dessa tar hänsyn till internationella klimatavtal. Enligt somliga bedömare är det just Mercosuravtalet som hindrade Jair Bolsonaro från att ta Brasilien ur Parisavtalet.

Men avtalet möter skarp kritik från miljörörelsen. Den ökade importen av kött är ohållbar och bidrar till fortsatt avskogning i det känsliga Amazonas. Den läckta versionen av avtalet som tyska Greenpeace publicerat visar att det saknas tydliga och konkreta skydd för bland annat regnskogen och klimatet.

Enligt UD ser Sverige positivt på att sådana skydd nu förhandlas fram, men framhåller att regeringen stödjer avtalet även i dess nuvarande form – alltså utan konkreta miljöskrivelser.

– Regeringen stödjer avtalet i dess nuvarande form. Samtidigt välkomnas EU-kommissionens initiativ för dialog med Mercosurländerna om ytterligare åtaganden vad gäller hållbarhetsfrågor och implementeringen av hållbarhetskapitlet för att förbättra förutsättningarna för en ratificering av avtalet.

WWF har inte arbetat specifikt med Mercosuravtalet, men de driver på för en ny bred EU-lagstiftning för att förhindra att varor som bidragit till miljöförstöring kommer in på marknaden. Det säger Ola Hansén, senior klimatexpert på Världsnaturfonden WWF till Mat och Klimat.

– Vi har inte kunnat följa dessa förhandlingar men arbetar på andra sätt för att förhindra att produkter som bidragit till avskogning och annan miljöförstöring kommer in på den europeiska marknaden. Skulle den lag vi driver på för i EU nu införas, är bedömningen att den kan användas för att stoppa varor från t ex Brasilien som riskerar att bidra till avskogning. Det skulle också sätta press på världens länder vad gäller miljö och mänskliga rättigheter.

Vid årsskiftet gick EU:s roterande ordförandeskap i ministerrådet till Portugal. Landets utrikesminister Augusto Santos Silva har meddelat att de ska göra sitt bästa för att få igenom avtalet under ordförandeperioden.

– Portugal anser att handel och handelsavtal är det bästa verktyget för att förbättra relationerna mellan Europa och Latinamerika, sade han under en presskonferens.

Michael Abdi Onsäter

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

amazon
Klimat
IPS Inter Press Service

Brasiliens regering dolde siffror om ökad skövling i Amazonas

Strax innan det stora klimatmötet i Glasgow kom nya siffror som visar att skogsskövlingen i Amazonas ökade med nästan 22 procent under förra året. Men Brasiliens regering valde att inte publicera uppgifterna innan mötet var över.

Klimat
Michael Abdi Onsäter

Tysklands nya regering vill satsa på växtbaserad mat

Den nya trafikljuskoalitionen tar sikte på maten som en del i klimatarbetet framåt. Landet ansluter sig därmed till den växande skaran av nationer som på olika sätt gynnar omställningen till ett mer växtbaserad matsystem.

Hälsa
Michael Abdi Onsäter

Rapport: Klimatkrisen ökar risken för matrelaterade sjukdomar

Ett förändrat klimat med högre temperaturer och mer extremväder kan leda till att förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer ökar. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny riskprofil som undersöker hur olika livsmedelskategorier kan komma att påverkas.

Inrikes
Niclas Malmberg

Trålgränsen flyttas ut för att skydda Östersjöns ekosystem

Efter att S ställt sig bakom beslutet står det nu klart att trålgränsen i Östersjön flyttas ut från dagens 4 sjömil till 12 sjömil på prov. “Fisket måste ske inom naturens ramar”, säger Elin Segerlind (V).

Klimat
Göran Hådén

Opinion: Därför räcker inte 99% mental omställning

Ska vi klara klimatet behöver överkonsumtionen försvinna snarast. De flesta är faktiskt positiva till att sänka sin materiella levnadsstandard för miljöns skull och 3 av 4 kan tänka sig köpa färre saker. Så varför händer det inte?