Mat & Klimat

Tvära kast i energipolitiken försenar den gröna omställningen

En långsiktig hållbar utveckling är förstås svår att uppnå om inte också den politik som förs är långsiktig och målmedveten, säger energiexpert Lars Andrén (Foto: Giorgo Trovato, Unsplash)

20 januari 2021

Bristen på långsiktighet och tydlighet i landets energipolitik gör det svårt för många företag som arbetar med den gröna omställningen. Den inkonsekvens som upplevs kring stöden till solel orsakar stora problem för branschen och försenar omställningen, säger energiexperten Lars Andrén till Mat och Klimat.

När energiöverenskommelsen träffades 2016 såg energibranschen hoppfulla förutsättningar för en situation med ett långsiktigt regelverk och nya investeringsstöd. Att S och MP kunde göra upp med tre allianspartier tycktes lägga grunderna för en stabil energipolitik över blockgränserna, som därmed skulle kunna överleva regeringsskiften och få den stabilitet som branschen önskat.

Investeringarna i ny förnybar energi, såsom vind och sol, ökade mycket riktigt lavinartat i Sverige under åren 2016-2018, vilket utöver klimatsmart energi skapade nya näringar och sysselsättning. Men efter valet 2018 havererade överenskommelsen då M och KD valde att lämna den. Istället är det nu Liberalerna som, genom att vara stödparti för regeringen, sätter ribban för vad som är fortsatt möjligt för regeringen att åstadkomma inom energipolitiken. Med dessa ovissa förutsättningar har investeringsviljan bromsats upp kraftigt.

– Inom energibranschen, och speciellt inom solbranschen där jag är verksam, upplevs för närvarande en inkonsekvens mellan olika typer av reformer och stöd, som skapar osäkra förutsättningar för marknadsaktörerna, och som tyvärr innebär att många företag som vill investera inte törs utan avvaktar och i värsta fall avvecklar, säger Lars Andrén, Sveriges mest anlitade energiföreläsare som föreläst om förnybar energi, energieffektivt byggande och solenergi i 30 år.

 

Försvårar omställningen

Energibranschen är luttrad efter en historia av många tvära kast, där beslut om investeringsstöd följts av ändrade och oförutsägbara regler som i ett slag raderat ut företag, som till exempel inom såväl pelletsbranschen som solvärmebranschen. Nu är det solelsbranschen som drabbas. Utan förvarning och dialog med branschorganisationen Svensk Solenergi stoppades ansökningsmöjligheten för solcellsstödet i juli 2020. Samtidigt aviserades att ett nytt stöd skulle införas från och med 1 januari 2021, med följd att intressenter och investerare sköt fram sina planer ett halvår, med förödande resultat för många företag i branschen.

– Och nu, 6 månader efter den indragna ansökningsmöjligheten, avsätts enbart medel som täcker ansökningar gjorda före 7 juli 2020. Cirka 9 000 ansökningar dras in. Det här sker helt utan kommunikation med branschen vilket riskerar att kullkasta allt det värde som är uppbyggt under den tid solcellsstödet funnits, säger Andrén och fortsätter:

– Det mest prekära är att branschen själva ville ha en utfasning av solelsstödet men under kontrollerade former, vilket också framförts till politikerna. Nu blir det tvära kast som får allvarliga följder för de aktiva solelsföretagen, och detta helt i onödan.

En långsiktig hållbar utveckling är förstås svår att uppnå om inte också den politik som förs är långsiktig och målmedveten. Politiken sätter ramar och ger verktyg för branscherna att uppnå satta mål, men Andrén som pekar på att detta bör göras i samspel med branschorgansiationer och att de stöd som tas fram måste ges tid att verka under minst ett decennium och avvecklas under ordnade former.

– För att förvalta skattebetalarnas kapital på bästa sätt och uppnå de mål och syften som subventioner och regelverk syftar till att nå måste politiken vara marknaden närmare. Vid sidan om kapitalförstöringen blir det även ett stort lidande för de företagare som inte överlever den osäkerhet som de tvära politiska kasten orsakar, säger Andrén.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Recept
Redaktionen

Vegansk trepeppargryta med pasta – 0,4kg CO2e

Den här vegetariska grytan med flera olika sorters peppar har varit en favorit i flera år. Den är otroligt mustig, kryddig på precis rätt sätt och går att variera med allt från vegobitar som här, eller varför inte extra svamp, bönor eller kikärtor. Servera med kokt ris, pasta eller potatis.

Miljö
IPS Inter Press Service

Zimbabwe: Skadeinsekter bekämpas med naturliga fiender

En invasiv typ av fruktflugor har blivit allt vanligare i södra Afrika – och effekterna är mycket kännbara för många odlare som tvingas se stora delar av sina skördar gå förlorade. Men nu har flugorna börjat bekämpas med hjälp av dess naturliga fiender.

Hälsa
Michael Abdi Onsäter

Minskade metanutsläpp: en lågt hängande frukt i den globala klimatkampen

Att minska utsläppen av metan är bland det mest kostnadseffektiva som världssamfundet kan göra för att bromsa den eskalerande klimatkrisen, enligt en ny FN-rapport. Det handlar bland annat om att täppa till läckor i fossilsektorn och att gå över till ett mer växtbaserat matsystem. Åtgärderna skulle dessutom rädda hundratusentals liv per år.

Klimat
IPS Inter Press Service

FN: Nya åtgärder krävs för att skydda världens skogar

Pandemin har inneburit ytterligare ett hot mot arbetet för att skydda världens skogar – men krisen har också satt ljuset på hur viktig frågan är. Det som krävs nu är starkare åtgärder, konstateras i en ny FN-rapport.

Translate »