Mat och Klimat

Urfolken - naturens underskattade väktare

Kvinnlig ledare för en av ursprungsbefolkningarna i delstaten Sikkim i Indien. Foto: Manipadma Jena/IPS

15 maj 2022

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

 

80 procent av mångfalden

Det finns över 370 miljoner människor som tillhör något av världens urfolk. Bara i Latinamerika finns det hundratals folkgrupper som alla har egna språk och kulturer, även om antalet är flest i Asien och Stillahavsområdet.

På ursprungsbefolkningarnas traditionella marker återfinns runt 80 procent av den biologiska mångfalden i världen.

Experter lyfter fram att urfolkens kulturer ofta väver samman de sociala, ekonomiska, miljömässiga och andliga systemen. Genom deras traditionella kunnande överförs kunskaper om hur ekosystemen ska förvaltas. Över hela världen har urfolken utvecklat metoder som skyddar miljön och slår vakt om kopplingarna mellan människor och natur.

Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD, betonar att urfolkens matsystem ofta bygger på hållbara produktionsmetoder – och lyfter fram studier som visar att skogar som förvaltas av ursprungsbefolkningar utsätts för mindre avskogning och färre förluster av biologisk mångfald än andra områden. Urfolkens roll som naturens väktare har dokumenterats över hela jordklotet.

 

Övergrepp mot urfolkens rättigheter

Samtidigt är fattigdomen utbredd bland världens ursprungsfolk. FN-siffror visar att i de 23 länder där de flesta av världen urfolk lever utgör de i genomsnitt 9 procent av befolkningen. Detta samtidigt som 18 procent av de allra fattigaste i dessa länder tillhör urfolken.

IFAD slår fast att urfolkens viktiga ekoarbete underskattas – och att deras kunskaper sällan tas tillvara i samband med att beslut fattas om de marker och naturresurser ”som de har bäst kunskaper om av alla”. Detta samtidigt som urfolkens kunskaper borde vara mer efterfrågade än någonsin i klimatkrisens spår.

Världsnaturfonden, WWF, slår fast att den kamp världens urfolk bedriver för rätten till sina traditionella marker också är en kamp för att rädda planeten.

Trots att de bara utgör fem procent av jordens invånare återfinns en stor majoritet av planetens biologiska mångfald i urfolkens områden. WWF betonar att en stor del av den avskogning som sker i världen utförs på ursprungsbefolkningarnas territorier – utan att de gett sitt medgivande. Dessa övergrepp mot urfolkens rättigheter – och de hot mot den biologiska mångfalden det för med sig – utgör enligt Världsnaturfonden en av vår tids allra största utmaningar.

Baher Kamal/ IPS

Fler artiklar av denna författare

Visited 8 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa