Mat & Klimat

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

11 juni 2022

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

När myndigheterna erbjöd familjejordbrukaren José Antonio Sosa nyttjanderätten till en bit mark utanför huvudstaden Havanna möttes han av ett ödsligt landskap där det enda som växte var ett antal torra buskar.

– Marken var stenig och hade knappt någon växtlighet. Många undrade vad jag skulle göra med den, säger José Antonio Sosa till IPS.

Men med tiden lyckades han rensa området och återställa jordens bördighet. I dag är området grönt och frodigt, och tillsammans med sin familj odlar José Antonio Sosa numera frukt och grönsaker på den tidigare ödsliga platsen. Familjen producerar även ko- och getmjölk på gården samt föder upp grisar och kycklingar.

José Antonio Sosa väntar just nu på att hans jordbruk ska hållbarhets-certifieras. Det gör även många andra kubanska bönder som har lyckats får obrukbara jordar att bli bördiga igen med hjälp av ekologiska metoder.

Arbetet för att återställa jordbruksmarker ingår i en statlig satsning som syftar till att stärka den inhemska matproduktionen. Kuba är för närvarande djupt beroende av importerad mat, men i takt med stigande priser har bristerna på vissa varor förvärrats.

 

Gurkor som odlats med ekologiska metoder vid José Antonio Sosa gård, som ligger i kommunen Guanabacoa. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

 

En stor omställning på väg

Enligt den officiella statistiken har för närvarande enbart 1 200 av de drygt 225 000 jordbruk som finns i landet blivit certifierade som ekologiska – men en mycket stor andel uppges nu ha inlett arbetet med att ställa om till ekologiska metoder.

José Antonio Sosa säger att han bara använt sig av naturliga gödningsmedel och att det har varit avgörande i arbetet för att förbättra jordens bördighet.

Hela 77 procent av de kubanska åkrarna uppges inte vara tillräckligt bördiga, och enligt statistiken är 35 procent av markerna på ett eller annat sätt skadade.

José Antonio Sosa är 71 år gammal och har varit verksam inom jordbruket under hela sitt liv. Han säger att det inte råder något tvivel om de skador som klimatförändringarna orsakar – och att de stigande temperaturerna och en tilltagande brist på vatten leder till minskade skördar.

Kubas förväntas i framtiden få en minskad nederbörd och längre torra perioder, vilket riskerar att förvärra problemen med vattenbrist ytterligare.

Luis Brizuela/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.