Mat och Klimat

Mindre butiker ratar tobaksprodukter – men de stora livsmedelskedjorna släpar efter

Den globala tobaksindustrin tar i anspråk en yta 17 gånger så stor som Gotland och leder till omfattande avskogning och klimatpåverkan. (Foto: Khai Nguyen, Unsplash)

Den nya tobakslagen från 2019 som innebär att butiker och försäljare själva måste stå för notan för tillståndsprövning, har lett till att många mindre butiker slutat sälja tobaksprodukter. Men de större kedjorna har inga planer på att följa efter. Det skulle behövas ett branschöverenskommelse eller politiskt beslut, tror deras företrädare.

 

Orsakar omfattande klimatpåverkan

Rökning skadar inte bara den egna hälsan. Tobaksindustrin har också mycket stor negativ påverkan på miljö och klimat. Bland annat i form av skogsskövling. De 6 250 miljarder cigaretter som produceras årligen kräver 5,3 miljoner hektar. Det motsvarar nästan 17 gånger Gotlands yta. Men det handlar inte bara om stora arealer, utan tobaksodlingar förstör också marken för lång tid framöver, då det leder till ökenspridning, sänkt grundvattennivå och urlakning av näringsämnen som kväve och kalium. Det gör att tobaksodlare hela tiden behöver ta ny mark i anspråk, t ex genom att skövla regnskog. Totalt orsakar tobaksindustrin avverkning av cirka 200 000 hektar skog om året som inte återbeskogas, vilket motsvarar 1,7 procent av den globala avskogningen.

Den avskogning som tobaksindustrin orsakar innebär också en omfattande klimatpåverkan. Därtill kommer koldioxidutsläpp från transporter, torkning av tobaken och energianvändningen i produktionsfasen. Sammantaget står tobaksindustrins för ca 0,37 procent av mänsklighetens klimatpåverkan, vilket är ungefär dubbelt så mycket som Sveriges samlade klimatpåverkan. Den som röker ett paket cigaretter om dagen orsakar utsläpp motsvarande ca 160,3 kg koldioxidekvivalenter/år. Det kan jämföras med klimatpåverkan från 23 kg fläsk.

 

Var sjätte försäljningsställe har försvunnit

Steg för steg minskar dock tillgången till tobaksprodukter i svenska livsmedelsbutiker. Den nya tobakslag som kom 2019 har flyttat över kostnaderna för prövning av tillstånd att sälja tobak från skattebetalarna till butiksägarna. Från att i många kommuner ha varit en helt gratis tillståndsansökan är priset i snitt nu 7 500 kronor. Detta har resulterat i att många mindre livsmedelsbutiker omprövat sitt tidigare ställningstagande, och helt enkelt slutat att sälja tobaksprodukter. Så mycket som var sjätte försäljningsställe har försvunnit till följd av den nya lagstiftningen, inkluderat hotell, campingplatser och krogar som tidigare valt att sälja tobak som komplement till den ordinarie verksamheten.

Tobaksfria livsmedelsaffärer fanns dock även innan den nya lagstiftningen. Den ekologiska livsmedelskedjan Paradiset tilldelades 2017 A Non Smoking Generations pris Guldvingen för sitt beslut att inte sälja tobak i någon av sina butiker. Dess VD Johannes Cullberg kommenterade då utmärkelsen med att det varit en självklarhet att inte sälja tobak, på samma sätt som man inte säljer annat som är farligt för hälsan. Paradiset har emellertid under coronakrisen försatts i konkurs och butikerna är numera stängda.

Men ingen av de stora livsmedelskedjorna har följt efter och plockat bort tobaksvaror från butikshyllorna.

– Vi utvecklar hela tiden vårt sortiment och tar successivt ställning till att sluta eller börja sälja produkter. Givetvis pratar vi också om olika tobaksprodukter i dessa diskussioner. Att sluta sälja tobak helt just nu är inte aktuellt. Om tobak ska sluta säljas blir det en successiv utfasning och i samverkan med resten av dagligvaruhandeln, säger Coops chef över avdelningen för press- och medierelationer, Helena Kilström Esscher.

Coop anger att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vad som gäller vid försäljning av tobaksprodukter, och att tobaksprodukter kan försvinna från butikshyllorna först när det finns en mognad och acceptans i samhället kring frågan, och branschen i övrigt är överens om att inte sälja tobak.

– Svenska folket använder fortfarande tobaksprodukter och vi vill vara en butik där våra kunder kan handla allt inom dagligvaruhandeln. Vi tror inte att människor kommer sluta använda tobaksprodukter för att de inte finns på Coop. De kommer handla sina cigaretter i en annan butik, säger Helena Kilström Esscher, Coop.

 

Ingen förändring utan gemensamt beslut

Inte heller inom Axfood finns några tankar på att fasa bort cigaretter från utbudet i butikerna.

– Däremot har vi en diskussion om att få bort plastfilmerna som exponerar cigaretter vid hyllorna i disken, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Det som hindrar Axfood från att sluta sälja cigaretter är inte att cigarettförsäljningen som sådan genererar intäkter, utan en oro att livsmedelskunder skulle söka sig andra butiker om Axfood ensidigt slutar sälja cigaretter.

– Huvudorsaken är rädsla att tappa 12 procent av matkunderna till konkurrenter, säger Domeij.

Med en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om att gemensamt sluta med tobaksprodukter skulle den som slutar sälja cigaretter inte riskera att tappa livsmedelskunder till andra kedjor, men Åsa Domeij ser inga förutsättningar att uppnå en sådan överenskommelse.

– Personligen anser jag att det vore bättre att politiskt fatta ett beslut om att förbjuda cigarettförsäljning i traditionell dagligvaruhandel, säger Domeij.

 

Niclas Malmberg

Visited 23 times, 6 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa