Mat och Klimat

EU:s skolmjölksstöd kan breddas till att inkludera växtbaserade drycker

22 juni 2022

EU-kommissionen har nu initierat ett samråd som ska ligga till grund för hur EU-stödet till skolmjölk ska utformas i framtiden. Ett av de förslag som diskuteras är att bredda stödet till att också inkludera växtbaserade alternativ till komjölk.

För att skapa tryck i frågan har ProVeg International startat en namninsamling till förmån för förslaget. ProVeg International är en lobbyorganisation som arbetar utifrån målsättningen att minska konsumtionen av animaliska livsmedel med 50 procent fram till 2040.

Från LRF:s sida är man däremot inte glada över att förslaget väcks, utan uttrycker i ett manifest att skolmjölksstödet inte bör utvecklas eller uppdateras. Men fram till 28 juli kan medborgare i alla EU-länder säga sitt om vad man tycker om förslaget.

Det är inte bara skolmjölk som idag får finansiellt bidrag från EU om medlemsstaterna så önskar. Det finns också subventioner till färsk frukt och grönsaker. Men i Sverige används hela stödet till just mjölk. Varje år serveras cirka 27 miljoner liter mjölk till omkring 1,6 miljoner elever i cirka 11 000 svenska skolor, där motprestationen från skolornas sida är att sätta upp affischer med information om mjölkproduktion och fördelarna med att dricka mjölk.

För att erhålla stödet måste skolans information vara kompletterad med EU-loggan och information om att mjölken serveras delvis finansierad av Europeiska garantifonden.

En orsak till att EU-kommissionen nu överväger en breddning av stödet är att IPCC pekar på att en omställning till mer växtbaserade matvanor är nödvändig för att nå klimatmålen.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Visited 3 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa