Mat & Klimat

EU:s skolmjölksstöd kan breddas till att inkludera växtbaserade drycker

EU:s skolmjölksstöd kan breddas till att inkludera växtbaserade drycker

22 juni 2022

EU-kommissionen har nu initierat ett samråd som ska ligga till grund för hur EU-stödet till skolmjölk ska utformas i framtiden. Ett av de förslag som diskuteras är att bredda stödet till att också inkludera växtbaserade alternativ till komjölk.

För att skapa tryck i frågan har ProVeg International startat en namninsamling till förmån för förslaget. ProVeg International är en lobbyorganisation som arbetar utifrån målsättningen att minska konsumtionen av animaliska livsmedel med 50 procent fram till 2040.

Från LRF:s sida är man däremot inte glada över att förslaget väcks, utan uttrycker i ett manifest att skolmjölksstödet inte bör utvecklas eller uppdateras. Men fram till 28 juli kan medborgare i alla EU-länder säga sitt om vad man tycker om förslaget.

Det är inte bara skolmjölk som idag får finansiellt bidrag från EU om medlemsstaterna så önskar. Det finns också subventioner till färsk frukt och grönsaker. Men i Sverige används hela stödet till just mjölk. Varje år serveras cirka 27 miljoner liter mjölk till omkring 1,6 miljoner elever i cirka 11 000 svenska skolor, där motprestationen från skolornas sida är att sätta upp affischer med information om mjölkproduktion och fördelarna med att dricka mjölk.

För att erhålla stödet måste skolans information vara kompletterad med EU-loggan och information om att mjölken serveras delvis finansierad av Europeiska garantifonden.

En orsak till att EU-kommissionen nu överväger en breddning av stödet är att IPCC pekar på att en omställning till mer växtbaserade matvanor är nödvändig för att nå klimatmålen.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.