Mat och Klimat

TEMPLATE-2024-05

PlayFair Display 22
600 seminegrita
30 altura.

Utmaningen är att kombinera klimat- och miljöperspektiv

Utmaningen är att kombinera klimat- och miljöperspektiv

Tycker du om denna artikel?

ELIMINAR ESTOS TEXTOS

DESKTOP

PT Serif 18
400 Normal
18 Altura linea
Relleno
60 Derecha
60 Izquierda

TABLET

PT Serif 18
400 Normal
18 Altura linea
Relleno
20 Derecha
20 Izquierda

MOBIL

PT Serif 16
400 Normal
16 Altura linea
Relleno
5 Derecha
5 Izquierda

”Låt sista älven som brusar i vår natur, brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur” sjöng Evert Taube i Änglamark. I en tid där förnybar energi är svaret på hur vi ska hantera klimatförändringarna är det lätt att glömma att en av de första stora politiska miljöstriderna handlade om motsatsen – att stoppa utbyggnaden av den första storskaliga förnybara elproduktionen, vattenkraften. Resultatet blev då delvis en framgång – ett stopp mot ytterligare exploatering av de älvar som ännu var orörda, men samtidigt en acceptans för att förlorade naturvärden var förlorade.

Idag har Sverige mycket goda förutsättningar att klara 100 procent förnybar elproduktion. Men det är delvis till priset av de älvar som reglerades under 1900-talet. Utbyggnaden av vattenkraft gjorde att fiskars vandring upp längs älvarna på sina håll helt blockerades och att hela områden torrlades, samtidigt som andra områden blev till dammar. Den biologiska mångfalden och vattenkraften har inte varit enkla att kombinera. Egentligen går det att göra vattenkraften mindre skadlig för ekosystemet, om vatten tillåts flöda fritt bredvid kraftverken. Men det är förstås ett ekonomiskt avbräck för kraftbolagen om inte allt tillgängligt vatten passerar turbinen. Motståndet från branschen var därför stort när den tidigare rödgröna regeringen försökte hitta sätt att balansera två miljömål mot varandra – tillgången till förnybar elproduktion och den biologiska mångfalden i landets älvar – genom att kräva omprövning av miljövillkor för vattenkraft. Processen beräknades pågå i 15-20 år, finansierad genom att de stora elbolagen i utbyte mot lägre fastighetsskatt tog på sig att avsätta medel till en fond ur vilken de mindre vattenkraftsägarna ska kunna söka ersättning för såväl rättegångskostnader som miljöåtgärder och eventuellt produktionsbortfall.

Trots att tillståndsskärpningen inte var ämnad som en snabb process var ett av SD/regeringens första energipolitiska beslut att skjuta fram datumet för när verksamheter som är anmälda till den nationella planen senast ska lämna in sin omprövningsansökan till domstol med 12 månader, för att därefter ge Svenska kraftnät i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga vilka konsekvenser prövningen för moderna miljövillkor för vattenkraften kan få för elsystemet och för en trygg elförsörjning. Som skäl till pausen angav regeringen att ”vattenkraftens viktiga egenskaper till elsystemet behöver värnas”.

Beslutet kritiserades hårt av bland annat Naturskyddsföreningen utifrån vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden och att Sverige inte lever upp till EU:s vattendirektiv.

Rapporten presenterades i höstas och har tre huvudsakliga slutsatser för att det samlade resultatet av efterföljande omprövningar ska leda till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel och att påverkan på vattenkraften därmed blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv:

  • Miljöåtgärder som medför en försämring av reglerförmågan vid klass-1 kraftverk bör fortsatt innebära betydande negativ påverkan på reglerförmågan vid förklarande av kraftigt modifierade vatten.
  • Det nationella riktvärdet på 1,5 TWh med HARO-värden kan fortsatt bibehållas som vägledning om vad som innebär betydande negativ påverkan på kraftproduktionen vid förklarande av kraftigt modifierade vatten.
  • För att påverkan på elsystemet ska bli acceptabel behöver beslut om undantag i normsättningen tillämpas så långt som möjligt. Att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade är inte tillräckligt.

I klartext anger rapporten att vattenkraften är viktig för elsystemet, och med en förväntad fördubbling av elanvändningen fram till 2040 blir varje typ av miljöanpassning av vattenkraft som minskar elproduktion negativ. Hur regeringen väljer att gå vidare är ännu oklart. Att den biologiska mångfalden offras på den billiga elens altare är ingen vågad gissning.

Men även om klimatfrågan är den som står i politiskt fokus är utarmningen av den biologiska mångfalden en lika akut fråga och en lika stor ödesfråga för planeten. Utmaningen är därför inte bara att fasa bort all fossil energi, men att kombinera det med miljöhänsyn. Lika lite som vindkraftverk kan sättas upp var som helst kan vi använda varje droppe vatten i älvarna till vattenkraft.   

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

UTVALDA INLÄGG

SENASTE NYHETERNA

Visited 60 times, 47 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa