Mat och Klimat

TEMPLATE-2024-05

PlayFair Display 22
600 seminegrita
30 altura.

Organisationen Skydda skogen kritiserar regeringens skogspolitik

Organisationen Skydda skogen kritiserar regeringens skogspolitik

Tycker du om denna artikel?

Mat och klimat har tidigare skrivit om hur Sverige och Finland lyckats få EU att släppa värnandet av biologisk mångfald till förmån för kortsiktiga vinster för skogsindustrin. Organisationen Skydda skogen riktar mycket stark kritik mot Sveriges regering.

– Sveriges och Finlands regeringar går skogsindustriernas ärenden, samtidigt som skogsindustrierna själva lägger enorma resurser på både PR och lobbyism. Som ett resultat av detta så offras nu både klimatet, biologisk mångfald, rekreation, lokalproducerad mat och grundvatten – med andra ord, helt oersättliga värden och ekosystemen, på det klimatskadliga FSC-certifierade återplanterings-skogsbrukets altare, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen.   

Den svenska skogsindustrin vet att de agerar mot bättre vetande, i interna dokument kan alla läsa skogsindustriernas egna ord om hur de ska påverka EU, samtidigt som man i dokumentet konstaterar att bioenergi och dagens skogsbruk kommer att öka utsläppen under de kommande decennierna.

Och trots att man medvetet agerar mot den kunskap som finns har industrin varit extremt framgångsrik i att få den svenska regeringen att driva deras egenintresse gentemot EU. Enligt Skydda skogen har man vid varje tillfälle lyckats få regeringen att alliera sig med skogsindustrin.

–  Inte nog med att den svenska skogsindustrin exporterar pappersprodukter för engångsbruk, e-handelsförpackningar och biobränslen – tillverkade av oersättliga skogsekosystem – de exporterar och försvarar också samma klimatbluff till skogsbruksmodell på den europeiska arenan, säger Burnelius.

De svenska och finska regeringarna har agerat sänken när det gäller EU-lagar och direktiv relaterade till energi, biobränslen, engångsprodukter, pappersproduktion, skogsbruk, naturrestaurering, skydd av natur och arter, ursprungsbefolkningens rättigheter, tillgång till rättvisa  och skadliga subventioner. Under det svenska ordförandeskapet våren 2023 agerade man så aggressivt att forskare varnade för att Sverige hotar EU:s biologiska mångfald. Och konsekvenserna börjar nu bli tydliga.

– Det finns flera olika förslag och förordningar som hotar de sista skogarna. Bland annat Direktivet om förnybar energi (RED), LULUCF, ETS, Taxonomin. Gemensamt för alla dessa direktiv är att utfallet ute i verkligheten står och faller med definitioner och tolkningar av enskilda ord. Och dessa förordningar dryper av smarta fördröjnings- och förhalningsmekanismer och kryphål som gör att vi även fortsättningsvis kommer att flytta enorma mängder kol från ekosystemen till atmosfären, som ett resultat av lobbyismen och greenwashingen från de nordiska ländernas regeringar, konstaterar Burnelius.  

Skydda skogen menar att trots brinnande klimatkris belönas de mest destruktiva brukningsmetoderna, bolagen och bränslena genom att EU görs beroende av att bränna biomassa från skogen för att uppfylla de mål för förnybar energi som beslutats.

– Men skogar är ju inte förnybara, utan utgörs av ekosystem som inte går att återplantera. Människan kan bara återplantera träd, inte skog. Vi behöver akut restaurera och skydda mer skogar, säger Burnelius.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

UTVALDA INLÄGG

SENASTE NYHETERNA

Visited 65 times, 65 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa